Piibel.NET
Otsing Sk 9:9-12; Ps 145:8-14; Rm 7:15-25a; Mt 11:16-19, 25-30
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 145 Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.
Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude.
Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind.
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest,
et teada anda inimlastele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilu.
Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.
Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud.
Sakarja 9 Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas.
Mina hävitan Efraimist sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast, sõjaammudki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõest ilmamaa ääreni.
Ja sulle: Sinu lepinguvere pärast ma vabastan su vangid august, kus pole vett.
Pöörduge tagasi turvapaika, lootusrikkad vangid, sest ma kuulutan täna: Ma tahan sulle kahekordselt tasuda!
Matteuse 11 Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:
Me oleme teile vilet puhunud, ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud, ja te ei ole vastu rindu löönud.
Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad: „Tal on kuri vaim.”
Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: „Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!” Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod.”
Tolsamal ajal ütles Jeesus: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele!
Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see, kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!
Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, + Väljend 'iket enese peale võtma' tähendab kellegi õpetust omaks võtma.   sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele,
sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!”
Rooma 7 Ma ei mõista ju, mida ma teen: sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid ma teen, mida vihkan.
Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et Seadus on hea.
Nii ei tee seda enam mina, vaid patt, mis minus elab.
Ma tean ju, et minus - see tähendab minu loomuses - ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda.