Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Sk 9,9;Fl 2,6-7;Ap 4,32-37; Mt 14,22-36
(24 vastet, leht 1 1-st)
Sakarja 9 Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. 
Matteuse 14Ja Jeesus käskis sedamaid oma jüngreid paati astuda ja sõita vastaskaldale tema eele, sellal kui ta laseb rahvahulkadel minna. 
Kui ta siis rahvahulgad oli minema lasknud, läks ta üles mäele üksinda palvetama. Ja õhtu jõudes oli ta seal üksinda. 
Aga paat oli juba hulga maad kaldast eemaldunud, heitlemas lainetega, sest tuul oli vastu. 
Ent neljandal öövahikorral + Roomlased jagasid öö neljaks kolmetunniseks vahikorraks. Neljas öövahikord oli seega kella kolmest kuueni.   tuli Jeesus nende juurde järve peal kõndides. 
Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes ütlesid jüngrid kohkunult: „See on tont!” ja hakkasid hirmu pärast kisendama. 
Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!” 
Peetrus vastas: „Issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enda juurde vee peale!” 
Tema ütles: „Tule!” Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. 
Aga tuult nähes lõi ta kartma ja hüüdis uppuma hakates: „Issand, päästa mind!” 
Jeesus sirutas kohe oma käe, haaras temast kinni ning ütles talle: „Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid?” 
Ja kui nad astusid paati, rauges tuul. 
Paadisolijad aga kummardasid teda ja ütlesid: „Tõesti, sina oled Jumala Poeg!” 
Ja kui nad olid sõitnud üle järve, siis nad tulid maale Genneesaretis. 
Ja kui selle koha mehed Jeesuse ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümbruskonda ja tema juurde toodi kõik haiged 
ja need palusid teda, et nad saaksid üksnes puudutada tema kuue palistust, ja kes iganes teda puudutas, sai terveks. 
Apostlite 4Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. 
Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal. 
Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha 
ja panid apostlite jalge ette. Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas. 
Näiteks Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüdsid lisanimega Barnabaseks, mis tähendab Julgustuse poeg, 
müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge ette. 
Filipi 2 kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, 
vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks; ja ta leiti välimuselt inimesena.