Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Sk 4,6b;Jh 14,23–27; 4Ms 1,11–12.14–17.24–25; Ps 148;Ap 2,1–18
(46 vastet, leht 1 2-st)
4. Moosese 1Benjaminist Abidan, Gideoni poeg; 
Daanist Ahieser, Ammisaddai poeg; 
Gaadist Eljasaf, Deueli poeg; 
Naftalist Ahira, Eenani poeg.” 
Need olid kogudusest kutsutud, oma vanemate suguharude vürstid, Iisraeli tuhandete peamehed. 
Ja Mooses ja Aaron võtsid need mehed, kes olid nimeliselt näidatud, 
Gaadi poegade järglasi oma suguvõsade, oma perekondade kaupa nimekirja järgi, kahekümneaastasi ja üle selle, kõiki sõjakõlvulisi, 
neid Gaadi suguharust loetuid oli nelikümmend viis tuhat kuussada viiskümmend. 
Psalm 148 Halleluuja! Kiitke Issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes! 
Kiitke teda, kõik tema inglid! Kiitke teda, kõik tema väehulgad! 
Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda, kõik valguse tähed! 
Kiitke teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal! 
Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi! 
Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks; tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle. 
Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused, 
tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi, 
mäed ja kõik kingud, viljapuud ja kõik seedrid; 
metsloomad ja kõik koduloomad, roomajad ja tiivulised linnud; 
ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad; 
ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega! 
Kiitku nad Issanda nime, sest tema nimi üksi on kõrge; tema aulisus ulatub üle maa ja taeva! 
Ja tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on tema lähedal. Halleluuja! 
Sakarja 4Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Johannese 14Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. 
Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid Isa sõna, kes minu on saatnud.