Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Sk 4,6b;1Kr 12,4–11; 1Ms 11,1–9;Mt 16,13–19
(25 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 11Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. 
Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama. 
Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi.” Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. 
Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!” 
Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. 
Ja Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha! 
Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!” 
Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. 
Seepärast pandi sellele nimeks Paabel + Paabeli (Babüloni) nimi (heebrea k Babel) meenutab sõna balal 'segama'. , sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maailma. 
Sakarja 4Siis ta kostis ja ütles mulle nõnda: „See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. 
Matteuse 16Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja + Inimese Poeg on Jeesuse messialik aunimetus.  olevat?” 
Aga nemad kostsid: „Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist.” 
Tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” 
Siimon Peetrus kostis: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” 
Jeesus vastas talle: „Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas. 
Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. + Nimi Peetrus (kreeka Petros) tuleneb sõnast petra 'kalju'.  
Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas.” 
1. Korintose 12Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, 
ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, 
ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. 
Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. 
Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; 
ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; 
ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. 
Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.