Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Sk 14,9;Ilm 22,3–4;Mt 26,6–13; Lk 22,63–71
(20 vastet, leht 1 1-st)
Sakarja 14Ja Issand on kuningaks kogu maale. Sel päeval on Issand ainus ja tema nimi on ainus. 
Matteuse 26Aga kui Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas, 
astus ta juurde naine, kellel oli alabasternõu ülihinnalise salviga, ning valas salvi lauas istuva Jeesuse pea peale. 
Jüngrite meel läks aga pahaseks seda nähes ja nad ütlesid: „Milleks küll see raiskamine? 
Selle oleks ju võinud müüa suure raha eest ja raha anda vaestele.” 
Aga Jeesus ütles seda märgates neile: „Miks te tülitate seda naist? Ta on teinud mulle kauni teo. 
Vaeseid on teie juures ju alati, mind aga ei ole teil alati. 
Sest seda salvi minu ihu peale kallates tegi tema seda minu matuseks. 
Tõesti, ma ütlen teile, kus iganes kogu maailmas kuulutatakse evangeeliumi, kõneldakse ka tema mälestuseks sellest, mis ta on teinud.” 
Luuka 22Aga mehed, kes Jeesust kinni pidasid, teotasid teda ja peksid. 
Nad katsid kinni ta silmad ja küsisid temalt: „Ütle prohvetlikult, kes see on, kes sind lõi?” 
Ja nad teotasid teda paljude pilkesõnadega. 
Ja kui valgeks läks, kogunes rahva vanematekogu, ülempreestrid ja ka kirjatundjad, ning nad viisid Jeesuse Suurkohtu ette 
ja ütlesid: „Kui sina oled Messias, siis ütle meile!” Aga tema ütles neile: „Kui ma teile ütleksin, ei usuks te mitte, 
ja kui ma küsiksin, ei vastaks te mitte. 
Ent nüüdsest peale istub Inimese Poeg Jumala väe paremal käel.” 
Aga nad kõik ütlesid: „Sina oled siis Jumala Poeg?” Aga Jeesus lausus neile: „Need on teie sõnad, et mina olen.” 
Nemad aga ütlesid: „Mis tunnistust meil veel on vaja? Oleme ju ise seda kuulnud tema suust!” 
Ilmutuse 22Ja midagi äraneetut ei ole enam. Jumala ja Talle troon on seal ning ta sulased teenivad teda 
ning näevad tema palet ning tema nimi on nende otsaesisel.