Piibel.NET
Otsing Sf 3,16–17;Jh 21,3–4;1Pt 1,13–21; 1Ts 5,12–28
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Sefanja 3 Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale: Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed!
Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.
Johannese 21 Siimon Peetrus ütles neile: „Ma lähen kalale.” Nad ütlesid talle: „Me tuleme sinuga kaasa.” Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi.
Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus.
1. Tessaloonika 5 Ent me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teie seas tööd teevad ja teid Issandas juhatavad ning noomivad,
ja pidada neist armastuses üliväga lugu nende töö pärast. Hoidke omavahel rahu!
Meie aga manitseme teid, vennad: noomige korratuid, julgustage pelglikke, aidake nõrku, olge pika meelega kõikide vastu!
Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taotlege alati head üksteisele ja kõikidele!
Rõõmustage alati,
palvetage lakkamatult,
tänage kõige eest - sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!
Ärge kustutage Vaimu,
ärge põlastage prohvetiandi,
katsuge läbi kõik, pidage kinni heast,
hoiduge igasuguse kurja eest!
Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks!
Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.
Vennad, palvetage meie eest!
Tervitage kõiki vendi püha suudlusega!
Ma vannutan teid Issanda nimel, et see kiri loetaks ette kõikidele vendadele!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teiega!
1. Peetruse 1 Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises.
Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja himudega,
vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud;
sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”