Piibel.NET
Otsing Rm 9:1-5; Ps 147:12-13,14-15,19-20; Lk 14:1-6
(17 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 147 Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat!
Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees.
Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga.
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna.
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused.
Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja!
Luuka 14 Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda.
Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene.
Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seadusetundjatele ja variseridele: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi?”
Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna.
Ja nendele ta ütles: „Kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks teda välja hingamispäeval?”
Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata.
Rooma 9 Ma räägin tõtt Kristuses, ma ei valeta, minu kaastunnistaja on mu südametunnistus Pühas Vaimus,
et mul on suur kurbus ja südamel lakkamatu valu,
sest ma sooviksin pigem ise olla neetud ja Kristusest lahutatud oma vendade heaks, kes on mu veresugulased,
kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused,
kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihu poolest. Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti! Aamen.