Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Rm 3:28-4:3; Mt 7:24-8:4
(17 vastet, leht 1 1-st)
Matteuse 7Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. 
Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. 
Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale. 
Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk.” 
Ja sündis, kui Jeesus oli need kõned lõpetanud, et rahvahulgad olid vapustatud tema õpetusest, 
sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald, mitte nõnda nagu nende kirjatundjad. 
Matteuse 8Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad. 
Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!” 
Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks. 
Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!” 
Rooma 3Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata. 
Kas Jumal on üksnes juutide Jumal? Eks ta ole ka paganate Jumal? Jah, ta on ka paganate Jumal! 
Jumal on üksainus ja tema teeb usu läbi õigeks nii ümberlõigatu kui ümberlõikamatu. 
Kas me siis tühistame Seaduse usu läbi? Ei sugugi! Me vaid kinnitame Seadust. 
Rooma 4Mis me siis ütleme oma lihase esiisa Aabrahami leidnud olevat? 
Sest kui Aabraham on mõistetud õigeks tegude tõttu, siis tal on, millega kiidelda, kuid mitte Jumala ees. 
Sest mida ütleb Pühakiri? „Aabraham uskus Jumalat, ja see arvestati talle õiguseks.”