Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Rm 12,21;Jr 29,1.4-7.10-14; Ef 6,10-17; Ps 22,1-22;Mt 5,38-48
(52 vastet, leht 1 3-st)
Psalm 22Laulujuhatajale: viisil „Koiduaegne emahirv”; Taaveti laul. 
Mu Jumal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. 
Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. 
Ja ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. 
Sinu peale lootsid meie esiisad, lootsid, ja sina päästsid nad; 
nad kisendasid sinu poole ja pääsesid, nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. 
Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest. 
Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle; nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead: 
„Ta on kõik veeretanud Issanda peale; see päästku ta, kiskugu ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel.” 
Jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, kes kaitses mind mu ema rinnal. 
Sinu hooleks ma olen jäetud lapsekojast, mu ema üsast alates oled sina minu Jumal. 
Ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole! 
Palju härjavärsse ümbritseb mind, Baasani sõnnid piiravad mind. 
Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu nagu lõvi, kes murrab ja möirgab. 
Ma olen välja valatud otsekui vesi ja kõik mu luud-liikmed on koost ära. Mu süda on nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. 
Mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes, surmapõrmu paigutad sa minu. 
Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber; nad purevad mu käsi ja jalgu, 
ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. 
Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. 
Aga sina, Issand, ära ole kaugel, mu vägi, tõtta mulle appi! 
Tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke! 
Päästa mind lõvi suust ja metshärgade sarvede eest! - Sa vastasid mulle! - 
Jeremija 29Ja need on selle kirja sõnad, mis prohvet Jeremija läkitas Jeruusalemmast vangide vanemaile, kes veel alles olid, ja preestreile ja prohveteile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast viinud vangi Paabelisse, 
„Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, kõigile vangidele, keda ma olen Jeruusalemmast lasknud viia vangi Paabelisse: 
Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja!