Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
9Tänulaul võidu eestLaulujuhatajale: viisil „Sure poja eest!”; Taaveti laul. 
Ma tänan Issandat kõigest südamest,
 ma kuulutan kõiki su imetöid. 

Ma olen rõõmus ja ilutsen sinus,
 ma laulan kiitust sinu nimele,
 Kõigekõrgem! 

Sest mu vaenlased taganevad,
 nad komistavad ning hävivad
 su palge eest. 

Sa valmistasid ju minule
 õiglase kohtu ja ajasid mu asja;
 sa istusid kohtujärjele
 nagu õiguse kohtunik; 

sa sõitlesid paganarahvaid,
 sa hukkasid õela,
 sa pühkisid ära nende nime
 alatiseks ja igaveseks. 

Vaenlased on otsa saanud,
 rusustatud jäädavalt,
 ja linnadel, mis sa oled laiali rebinud,
 on nimedki hävinud
 koos nendega. 

Kuid Issand jääb igavesti;
 ta on oma aujärje seadnud kohtumõistmiseks. 

Ja ta ise mõistab kohut maailmale õigluses;
 ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil. 

Nõnda on Issand
 kindlaks varjupaigaks rõhutuile,
 varjupaigaks häda ajal. 

Sellepärast loodavad sinu peale need,
 kes tunnevad su nime;
 sest sa ei ole hüljanud neid,
 kes otsivad sind, Issand! 

Laulge kiitust Issandale,
 kes elab Siionis;
 kuulutage rahvaste seas
 tema tegusid! 

Sest veresüü kättemaksjana
 tuletab ta neid meelde;
 ta ei unusta
 hädaliste kisendamist. 

Ole mulle armuline, Issand!
 Vaata mu viletsust,
 mis tuleb mu vihameestelt,
 sina, kes mind ülendad
 surma väravaist, 

et ma jutustaksin
 kõike su kiiduväärilisust
 Siioni tütre väravais
 ja ilutseksin su abist! 

Paganad on vajunud auku,
 mille nad on teinud;
 võrku, mille nad salajasse on seadnud,
 on takerdunud nende jalg. 

Issand tunti ära,
 ta on kohut mõistnud;
 oma kätetöö püünisesse
 jääb kinni õel.
 Vahemäng. Sela. 

Surmavalda taandugu riivatud,
 kõik paganad, kes unustavad Jumala! 

Sest vaest ei unustata jäädavalt,
 viletsate lootus ei hukku igaveseks. 

Tõuse, Issand,
 ärgu inimene suurustlegu;
 mõistetagu paganaile kohut
 sinu palge ees! 

Issand, aja neile hirm peale!
 Tundku paganad endid olevat
 ainult inimesed! Sela.