Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
84Igatsus Jumala koja järeleLaulujuhatajale, gati pillil mängijale: Korahi laste laul. 
Kui armsad on sinu hooned,
 Issand Sebaot! 

Issanda õuesid igatseb
 ja ihaldab mu hing;
 mu süda ja mu ihu
 hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. 

Lind on ju enesele aseme leidnud
 ja pääsuke enesele pesa,
 kuhu ta paneb oma pojad:
 sinu altarid, Issand Sebaot,
 mu kuningas ja mu Jumal! 

Õndsad on need,
 kes elavad sinu kojas;
 nad kiidavad sind alati. Sela. 

Õnnis on inimene,
 kelle tugevus on sinus,
 kelle mõttes on pühad teekonnad. 

Nutuorust läbi käies
 teevad nad selle allikate maaks;
 ka varajane vihm katab neid õnnistusega. 

Nad saavad rammule rammu lisaks
 ja ilmuvad Jumala ette Siionis. 

Issand, vägede Jumal,
 kuule mu palvet,
 võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela. 

Meie kilp, Jumal, vaata siia
 ja pane tähele oma võitud mehe palet! 

Sest üks päev sinu õuedes
 on parem kui muid tuhat;
 ma seisan pigemini läve juures
 oma Jumala kojas,
 kui viibin õelate majades. 

Sest Issand Jumal on päike ja kilp;
 armu ja au annab Issand
 ega keela head neile,
 kes laitmatult elavad. 

Issand Sebaot,
 õnnis on inimene,
 kes sinu peale loodab.