Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
79Kaebelaul Jeruusalemma hävitamise pärastAasafi laul.
 Jumal, paganad on tulnud su pärisossa;
 nad on rüvetanud su püha templi,
 on teinud Jeruusalemma kivivaremeks. 

Nad on su sulaste laibad
 andnud söögiks taeva lindudele
 ja su vagade liha metsloomadele. 

Nad on valanud nende verd nagu vett
 Jeruusalemma ümber
 ja ei ole olnud matjat. 

Me oleme saanud teotuseks oma naabritele,
 irvituseks ja pilkeks oma ümbruskonnale. 

Kui kaua sa, Issand,
 oled lõpmata vihane
 ja su püha viha leegitseb nagu tuli? 

Vala oma vihaleek paganate peale,
 kes sind ei tunne,
 ja riikide peale,
 kes su nime ei kuuluta! 

Sest nad on söönud ära Jaakobi
 ja on puupaljaks teinud tema eluaseme. 

Ära tuleta meelde meie vastu
 esivanemate pahategusid;
 tõtaku meid kohtama sinu halastus,
 sest me oleme väga kurnatud! 

Aita meid, meie pääste Jumal,
 oma nime auhiilguse pärast,
 ja tõmba meid välja
 ning tee lepitus meie pattude eest
 oma nime pärast! 

Mispärast peavad paganad ütlema:
 „Kus on nende Jumal?”
 Saagu teatavaks paganate seas
 meie silma all,
 et kätte makstakse su sulaste veri,
 mis on valatud! 

Lase tulla oma palge ette
 vangide ägamine;
 oma käsivarre suurusega
 jäta ellu surmalapsed 

ja tasu meie naabritele
 seitsmekordselt sülle
 nende teotamised,
 millega nad on teotanud sind, Issand! 

Aga meie, sinu rahvas
 ja su karjamaa lambad,
 täname sind igavesti;
 me jutustame sinu kiitust
 põlvest põlve.