Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
72Õiglase kuninga valitsusSaalomoni laul.
 Jumal, anna oma kohtupidamine kuningale
 ja oma õigus kuninga pojale! 

Ajagu tema su rahva asja õiguses
 ja su viletsate asja õigluses! 

Toogu mäed rahu rahvale
 ja ka mäekünkad õiguse varal! 

Ta mõistku õiglast kohut viletsale rahvale,
 ta päästku vaesed ja purustagu survajad! 

Kestku ta elu niikaua kui päike,
 ja seni kui kuu on, põlvest põlve! 

Ta tuleb maha otsekui vihm ädala peale,
 nagu vihmapiisad, mis niisutavad maad. 

Tema päevil õitseb õige
 ja valitseb suur rahu,
 kuni enam ei ole kuud. 

Ta valitseb merest mereni
 ja Frati jõest ilmamaa otsani. 

Tema ees põlvitab kõrbe rahvas
 ja tema vaenlased lakuvad põrmu. 

Tarsise ja saarte kuningad toovad ande;
 Seeba ja Seba kuningad maksavad maksu. 

Ja teda kummardavad kõik kuningad;
 kõik paganarahvad orjaku teda! 

Sest tema kisub hädast välja
 vaese, kes kisendab,
 ja viletsa ja selle,
 kel pole abimeest. 

Ta säästab nõrka ja vaest
 ja päästab vaeste hinge. 

Ta lunastab nende hinged
 kavalusest ja vägivallast,
 ja nende veri
 on kallis tema silmis. 

Ja ta elab
 ning temale antakse Seeba kulda,
 ja tema eest palvetatakse alati,
 kogu päev õnnistatakse teda. 

Viljarohkus on maa peal,
 mägede harjadel kahisevad viljapead
 nagu Liibanoni mets,
 ja linna elanikke tärkab
 otsekui maast rohtu. 

Ta nimi püsib igavesti;
 päikese paistel võrsugu ta nimi,
 õnnistagu nad üksteist sellega!
 Kiitku teda õndsaks kõik rahvad! 

Tänu olgu Issandale, Jumalale,
 Iisraeli Jumalale,
 kes ainuüksi teeb imet! 

Ja tänu olgu tema aulisele nimele igavesti
 ning kogu maailm olgu täis tema au!
 Aamen, aamen! 

Taaveti, Iisai poja palved on lõppenud.