Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
7Jumal on õiglane kohtunikTaaveti palvelaul, mida ta laulis Issandale benjaminlase
 Kuusi sõnade puhul. 

Issand, mu Jumal!
 Sinu juures ma otsin pelgupaika,
 päästa mind kõigist mu tagakiusajaist
 ja kisu mind ära nende käest, 

et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi
 ega murraks, ilma et oleks päästjat! 

Issand, mu Jumal!
 Kui ma olen seda teinud,
 kui mu käte küljes on ülekohus, 

kui ma olen tasunud kurjaga sellele,
 kes minuga pidas rahu -
 ma olen ju tahtnud vabastada sedagi,
 kes põhjuseta mind taga kiusas -, 

siis ajagu vaenlane taga mu hinge
 ja saagu see kätte,
 tallaku maha mu elu
 ja vajutagu mu au põrmu! Sela. 

Tõuse, Issand, oma vihas,
 astu üles mu rõhujate raevu vastu
 ja ärka mulle abiks,
 kes oled kohtu seadnud! 

Rahvahõimude hulk ümbritsegu sind,
 pöördu nende üle tagasi kõrgele! 

Issand mõistab kohut rahvastele.
 Mõista minule kohut, Issand,
 mu õigluse järgi ja mu veatust mööda! 

Lõppegu ometi õelate kurjus
 ja kinnita õiget;
 sest sina oled
 südamete ja neerude läbikatsuja,
 sina, õiglane Jumal! 

Mu kilp on Jumala käes;
 ta päästab need,
 kes on õiglased südamelt. 

Jumal on õiglane kohtumõistja
 ja Jumal, kes iga päev ähvardab. 

Kui keegi ei pöördu,
 siis ta ihub oma mõõga,
 tõmbab vinna oma ammu
 ja sihib sellega. 

Siis ta seab enesele valmis oma surmarelva
 ja oma nooled teeb ta leekivaiks. 

Vaata, see on lapsevaevas nurjatusega
 ja rase vaevaga
 ning toob vale ilmale. 

Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud,
 ja ta kukub iseenese tehtud kaevandisse. 

Tema sünnitatud vaev tuleb tagasi
 ta oma pea peale,
 ja ta vägivald langeb
 ta pealaele. 

Ma tänan Issandat ta õigluse eest
 ja laulan kiitust Issanda,
 Kõigekõrgema nimele.