Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
59Appihüüd vägivaldsete vastuLaulujuhatajale: viisil „Ära hävita!”; Taaveti mõistulaul
 ajast, kui Saul läkitas mehed varitsema tema maja ja teda
 surmama. 

Tõmba mind ära mu vaenlaste käest, mu Jumal!
 Kaitse mind nende eest,
 kes mulle kallale tungivad! 

Kisu mind ära nende käest,
 kes teevad nurjatust,
 ja päästa mind verevalajate käest! 

Sest vaata, nad varitsevad mu hinge.
 Võimsad kipuvad mu kallale.
 Ometi pole mul üleastumisi ega patusüüd,
 oh Issand! 

Ilma et ma oleksin paha teinud,
 jooksevad nad kokku ning valmistuvad.
 Virgu mulle vastu tulema ja vaata! 

Ja sina, Issand,
 vägede Jumal, Iisraeli Jumal,
 ärka üles nuhtlema kõiki paganaid!
 Ära heida armu nurjatuile reetjaile! Sela. 

Nad tulevad igal õhtul uuesti,
 uluvad nagu koerad
 ja käivad mööda linna. 

Vaata, nad ajavad kurja välja oma suust,
 mõõgad on nende huultes,
 sest nad arvavad: „Kes seda kuuleb?” 

Aga sina, Issand, naerad neid,
 sa pilkad kõiki paganaid. 

Mu jõud, ma tahan hoida sinu poole,
 sest Jumal on mu kindel varjupaik. 

Mu helduse Jumal tuleb mulle vastu,
 Jumal lubab mind parastada mu varitsejaid. 

Ära tapa neid,
 et mu rahvas ei unustaks seda!
 Pilluta nad laiali oma vägevuse sunnil
 ja tõuka nad maha, Issand, meie kilp! 

Nende suupatu pärast,
 nende huulte kõne pärast
 jäägu nad kinni oma kõrkuses
 ning sajatamise ja vale pärast,
 mida nad räägivad! 

Lõpeta nad ära vihaleegiga;
 lõpeta nad, et neid ei oleks
 ja et nad tunneksid Jumala olevat
 valitseja Jaakobis maailma otsani!
 Sela. 

Siis nad tulgu õhtul uuesti
 ja ulugu nagu koerad
 ja käigu mööda linna! 

Hulkugu nad ümber, otsides toitu,
 ja kui nad jäävad söömata, urisegu pealegi! 

Aga mina laulan sinu vägevusest
 ja hõiskan hommikul sinu heldusest;
 sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks,
 pelgupaigaks mu kitsikuse päeval. 

Mu jõud, sinule ma mängin lauldes kiitust;
 sest Jumal on mu kindel varjupaik,
 mu helde Jumal!