Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
51Patukahetseja palveLaulujuhatajale: Taaveti laul, 
kui prohvet Naatan tuli ta juurde, pärast seda kui Taavet
 oli käinud Batseba juures. 

Jumal, ole mulle armuline
 oma heldust mööda,
 kustuta mu üleastumised
 oma rohket halastust mööda! 

Pese mind hästi mu süüteost
 ja puhasta mind mu patust! 

Sest ma tunnen oma üleastumisi
 ja mu patt on alati mu ees. 

Üksnes sinu vastu
 olen ma pattu teinud,
 ja olen teinud seda,
 mis on paha sinu silmis,
 et sa oleksid õiglane oma sõnades
 ja selge oma kohtumõistmises. 

Vaata, süüteos olen ma sündinud
 ja patus on ema mu saanud. 

Vaata, sul on hea meel tõest,
 mis asub südame põhjas,
 ja salajas annad sa mulle tarkust teada. 

Puhasta mind patust iisopiga,
 et ma saaksin puhtaks;
 pese mind,
 siis ma lähen valgemaks kui lumi! 

Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu,
 et ilutseksid mu luud-liikmed,
 mis sina oled puruks löönud! 

Peida oma pale mu pattude eest
 ning kustuta kõik mu pahateod! 

Loo mulle, Jumal, puhas süda,
 ja uuenda mu sees kindel vaim! 

Ära heida mind ära oma palge eest
 ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! 

Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest,
 ja heameelne Vaim toetagu mind! 

Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid,
 et patused sinu poole pöörduksid. 

Kisu mind välja veresüüst,
 oh Jumal, mu pääste Jumal!
 Siis mu keel laulab rõõmsasti
 sinu õiglusest. 

Issand, ava mu huuled,
 et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust! 

Sest tapaohvrid ei meeldi sulle,
 muidu ma annaksin neid;
 põletusohvrist ei ole sul head meelt. 

Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim,
 murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal. 

Tee head Siionile oma head meelt mööda,
 ehita Jeruusalemma müürid! 

Siis hakkavad sulle meeldima
 õiguse ohvrid, põletusohvrid ja koguohvrid,
 siis tuuakse härjavärsse su altarile!