Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
130Hüüd patusügavusestPalveteekonna laul.
 Põhjatuist sügavusist
 hüüan ma sinu poole, Issand! 

Issand, kuule mu häält,
 sinu kõrvad pangu tähele mu anumise häält! 

Kui sina, Issand, peaksid meeles kõik pahateod,
 kes siis, Issand, püsiks? 

Kuid sinu käes on andeksand,
 et sind kardetaks. 

Ma ootan Issandat,
 mu hing ootab,
 ja ma loodan tema sõna peale. 

Mu hing ootab Issandat
 enam kui valvurid hommikut,
 kui valvurid hommikut. 

Iisrael, looda Issanda peale,
 sest Issanda juures on heldus
 ja tema juures on rohke lunastus! 

Ja tema lunastab Iisraeli
 kõigist tema pahategudest.