Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
114Iisraeli Egiptusest pääsemisestKui Iisrael läks välja Egiptusest
 ja Jaakobi sugu umbkeelse rahva juurest, 

siis sai Juuda tema pühamuks
 ja Iisrael tema valitsusalaks. 

Meri nägi ja põgenes,
 Jordan pöördus tagasi. 

Mäed hüplesid otsekui jäärad,
 kingud nagu lambatalled. 

Mis sul oli, meri, et sa põgenesid,
 Jordan, et sa pöördusid tagasi, 

mäed, et te hüplesite otsekui jäärad,
 ja teie, kingud, nagu lambatalled? 

Issanda palge ees värise, maa,
 Jaakobi Jumala palge ees, 

kes muudab kalju veejärveks,
 ränikivi veeallikaks!