Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Psalmid (Laulud)Psalm
113Issanda ülevus ja halastusHalleluuja!
 Kiitke, Issanda sulased,
 kiitke Issanda nime! 

Issanda nimi olgu tänatud
 nüüd ja igavesti! 

Päikesetõusust loojakuni
 olgu kiidetud Issanda nimi! 

Issand on kõrge üle kõigi rahvaste,
 tema auhiilgus on üle taevaste. 

Kes on nagu Issand, meie Jumal,
 kes kõrgel istub, 

kes alandub vaatama,
 mis taevas ja maa peal on, 

kes tõstab põrmust üles vaevase
 ja tuhaasemelt viletsa, 

pannes tema istuma õilsate kõrvale,
 oma rahva õilsate kõrvale, 

kes paneb sigimatu, kel polnud maja,
 elama poegade rõõmsa emana?
 Halleluuja!