Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 98; Hg 2:20-23; 2 Jh
(892 vastet, leht 1 36-st)
Psalm 98 Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu! 
Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 
Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! 
Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! 
Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad! 
Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos 
Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. 
Haggai 2Ja Issanda sõna tuli Haggaile teist korda kuu kahekümne neljandal päeval; ta ütles: 
„Räägi Serubbaabeliga, Juuda maavalitsejaga, ja ütle: Mina panen värisema taeva ja maa! 
Ja ma paiskan ümber kuningriikide aujärjed, kaotan paganate kuningriikide võimu; ma paiskan ümber sõjavankrid ja nendel sõitjad, hobused ja ratsanikud langevad maha, mees teise mehe mõõga läbi. 
Sel päeval, ütleb vägede Issand, ma võtan sinu, mu sulane Serubbaabel, Sealtieli poeg, ütleb Issand, ja teen su pitserisõrmuse sarnaseks; sest ma olen valinud sinu, ütleb vägede Issand.” 
Johannese 1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 
Seesama oli alguses Jumala juures. 
Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud 
tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. + Teisiti interpunkteerides võib tõlkida: 'Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.'   
Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 
Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, 
see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. 
Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. 
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. 
Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. 
Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. 
Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse,