Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 98:1-4;Rm 1:2-4;Lk 2:8-20
(20 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 98 Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu! 
Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 
Luuka 2Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. 
Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. 
Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 
et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. 
Ja see on teile tunnustäheks: te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat.” 
Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: 
„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” 
Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: „Läki nüüd Petlemma, et näha saada seda, mis on sündinud, mis Issand on teatanud meile!” 
Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. 
Aga nähes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. 
Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelnud. 
Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. 
Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mis nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. 
Rooma 1mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud 
oma Pojast - kes liha poolest on sündinud Taaveti soost, 
ent pühaduse Vaimu poolest määratud oma surnuist ülestõusmise järel Jumala Pojaks väes - Jeesusest Kristusest, meie Issandast,