Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 98:1–9;Js 4:2–6;1Jh 3:18–24;Jh 15:10–17
(29 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 98 Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu! 
Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 
Mängige Issandale kandle, kandle ja laulude häälega! 
Trompetite ja pasunate häälega hõisake kuningas Issanda ees! 
Kohisegu meri ja mis seda täidab, maailm ja kõik, kes seal elavad! 
Jõed plaksutagu käsi, mäed hõisaku üheskoos 
Issanda ees! Sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale; ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. 
Jesaja 4Sel päeval on Issanda võsu iluks ja auks, ning maa vili on uhkuseks ja ehteks Iisraeli pääsenuile. 
Ja kes Siionis alles jääb ning Jeruusalemmas järele jääb, seda hüütakse pühaks, igaühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud, 
siis kui Issand on ära pesnud Siioni tütarde saasta ja uhtunud Jeruusalemmast ta veresüü kohtu- ning põletusvaimuga. 
Ja Issand loob kogu Siioni mäe asukoha ning sealse kogunemispaiga kohale pilve päevaks ning suitsu ja leekiva tulepaistuse ööseks, sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks. 
Ja katus on varjuks päeva palavuse eest ja pelgupaigaks ning ulualuseks rajuilma ja vihma puhul. 
Johannese 15Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse. 
Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. 
Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! 
Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. 
Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. 
Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt. 
Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. 
Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist! 
1. Johannese 3Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega! 
Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest. Ja me võime kinnitada tema ees oma südant, 
et olgu mis tahes, milles meie süda meid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik.