Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 95,2-3;1Tm 6,15-16;Rm 6,18-23; Mt 19,13-15
(13 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 95 Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! 
Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. 
Matteuse 19Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid. 
Aga Jeesus ütles: „Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!” 
Ja ta pani oma käed laste peale. Ning läks sealt ära. 
Rooma 6ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks. 
Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teenritena pühitsuse jaoks. 
Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest. 
Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete. Sest selle tulemus on surm. 
Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu. 
Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. 
1. Timoteose 6 mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand, 
kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen.