Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 95,2–3;1Tm 6,15–16;Ef 1,3–10; Lk 5,12–16
(17 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 95 Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega! 
Sest Issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. 
Luuka 5Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis, vaata, seal oli mees üleni täis pidalitõbe. Ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anus teda: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!” 
Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja kohe lahkus pidalitõbi temast. 
Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja käskis: „Mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtakssaamise eest, nii nagu Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!” 
Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. 
Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. 
Efesose 1 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; 
nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, 
meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, 
tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus. 
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda, 
millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses, 
tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud 
aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. 
1. Timoteose 6 mille parajal ajal toob nähtavale õnnis ja ainus võimas valitseja, kuningate Kuningas ja isandate Issand, 
kellel ainsana on surematus, kes elab ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha. Tema päralt olgu au ja igavene võimus! Aamen.