Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 94,9;Mt 6,8;Hb 13,10–16; 2Ts 2,13–3,5
(19 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 94 Kes kõrva on istutanud, kas tema ei peaks kuulma? Kes silma on valmistanud, kas tema ei peaks nägema? 
Matteuse 6Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie Isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute! 
2. Tessaloonika 2Meil tuleb aga alati tänada Jumalat teie eest, Issandale armsad vennad, et Jumal on teid valinud uudseviljana päästeks Vaimu pühitsuse läbi ja tõe usu varal. 
Selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu meie Issanda Jeesuse Kristuse kirkuse saamiseks. 
Niisiis, vennad, seiske kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud kas meie sõna või kirja kaudu. 
Aga meie Issand Jeesus Kristus ise ja Jumal, meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile andnud igavese julgustuse ja hea lootuse, 
julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguses heas teos ja sõnas! 
2. Tessaloonika 3Viimaks veel, vennad, palvetage meie eest, et Issanda sõna leviks ja kirgastuks nõnda nagu teiegi juures 
ning et meid kistaks välja üleannetute ja kurjade inimeste käest. Sest usku ei ole kõikidel. 
Aga ustav on Issand, kes teid kinnitab ja kurja eest hoiab. 
Me oleme ju Issandas veendunud teie suhtes, et te olete teinud ja teete, mida me käsime. 
Issand aga suunaku teie südamed Jumala armastuse ja Kristuse kannatlikkuse poole! 
Heebrealaste 13Meil on altar, millelt süüa ei ole meelevalda nendel, kes peavad teenistust telgis. 
Sest nende loomade kehad, kelle vere ülempreester viib ohvriks patu eest kõige pühamasse paika, põletatakse ära väljaspool leeri. 
Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. 
Mingem siis tema juurde väljapoole leeri, kandes tema teotust. 
Sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. 
Viigem siis tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. 
Ärge unustage teha head ja pidada osadust, sest sellistest ohvritest on Jumalal hea meel!