Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 92:2–3,5–6;Js 51:3–6;Ap 14:15–17;Lk 1:57–66
(21 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 92 Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele, Kõigekõrgem, 
hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust, 
Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu kätetööde pärast. 
Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted! 
Jesaja 51 Sest Issand trööstib Siionit, trööstib kõiki selle varemeid; ta teeb selle kõrbe otsekui Eedeniks ja lagendikud Issanda rohuaia sarnaseks. Seal on lusti ja rõõmu, tänulaulu ja pillihäält. 
Pane mind tähele, mu rahvas, mu hõimud, kuulake mind! Sest minult lähtub Seadus ja mu õigus rahvaile valguseks. 
Äkitselt ligineb mu õiglus, ilmub mu pääste ja mu käsivarred mõistavad rahvaile kohut: mind ootavad saared ja loodavad mu käsivarre peale. 
Tõstke oma silmad taeva poole ja vaadake alla maa peale; sest taevad haihtuvad kui suits ja maa kulub nagu kuub, selle elanikud surevad otsekui sääsed. Aga minu pääste jääb igavesti ja minu õiglus ei lõpe. 
Luuka 1Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. 
Ja ta naabrid ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad rõõmustasid koos temaga. 
Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. 
Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” 
Nemad ütlesid talle: „Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.” 
Ja nad viipasid ta isale, et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. 
Sakarias palus lauakese ning kirjutas: „Johannes on tema nimi.” Ja kõik imestasid. 
Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima, ülistades Jumalat. 
Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. 
Kõik, kes seda kuulsid, jätsid selle oma südamesse ja küsisid: „Mis saab küll sellest lapsest?” Sest Issanda käsi oli temaga. 
Apostlite 14„Mehed, miks te seda teete! Meiegi oleme teiesugused nõdrad inimesed, ja me kuulutame teile evangeeliumi, et te pöörduksite tühjadest asjadest elava Jumala poole, kes on teinud taeva ja maa ja mere ning kõik, mis nende sees on, 
kes läinud sugupõlvede ajal on lubanud kõigil paganail käia nende oma teedel, 
ja ometi ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.”