Piibel.NET
Otsing Ps 90,4;Lk 1,50;1Ms 16,6b–14; 2Aj 36,11–21; Srk 42,15–25
(33 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 16 Aga Aabram ütles Saaraile: „Vaata, su teenija on sinu käes! Talita temaga, nagu sa heaks arvad!” Siis Saarai alandas teda, aga seejärel ta põgenes tema juurest.
Ja Issanda ingel leidis tema veeallika juurest kõrbes, Suuri tee ääres oleva allika juurest.
Ja ta ütles: „Haagar, Saarai teenija! Kust sa tuled ja kuhu sa lähed?” Ja tema vastas: „Ma põgenen oma emanda Saarai eest.”
Siis ütles Issanda ingel temale: „Mine tagasi oma emanda juurde ja alanda ennast tema käte alla!”
Ja Issanda ingel ütles temale: „Ma teen sinu soo nõnda arvurikkaks, et see paljuse pärast pole loetav!”
Ja Issanda ingel ütles temale: „Vaata, sa oled lapseootel ja tood poja ilmale! Pane temale nimeks Ismael + Nimi Ismael tähendab 'Jumal kuuleb'. , sest Issand on kuulnud su alandusest!
Temast tuleb mees nagu metseesel - tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu - ta elab vaenus kõigi oma vendadega.”
Siis ta nimetas Issandat, kes temaga oli rääkinud, nimega „Sina oled nähtav Jumal”, sest ta ütles: „Kas ma siin ikka veel näen pärast oma nägemust?”
Seepärast nimetatakse seda kaevu Lahhai-Roi kaevuks + Lahhai-Roi kaev tähendab 'selle kaev, kes elab ja näeb mind'.  ; vaata, see on Kaadesi ja Baaredi vahel.
2. Ajaraamat 36 Sidkija oli kuningaks saades kakskümmend üks aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas üksteist aastat.
Tema tegi kurja Issanda, oma Jumala silmis; ta ei alandanud ennast prohvet Jeremija ees, kes rääkis Issanda käsul.
Ta hakkas vastu ka kuningas Nebukadnetsarile, kes teda oli vannutanud Jumala juures; ja tema tegi oma kaela kangeks ja südame kõvaks ega pöördunud Issanda, Iisraeli Jumala poole.
Nõndasamuti ka kõik Juuda vürstid, preestrid ja rahvas lisasid üha üleastumisi paganate igasugu jäleduste eeskujul ja rüvetasid Issanda koja, mille ta Jeruusalemmas oli pühitsenud.
Ja Issand, nende vanemate Jumal, läkitas neile korduvalt sõna oma käskjalgade kaudu, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja oma eluaset.
Aga nad pilkasid Jumala käskjalgu, põlgasid tema sõnu ja tegid nalja tema prohvetitega, kuni Issanda viha tõusis oma rahva vastu, nõnda et enam ei olnud abi.
Siis ta tõi nende kallale kaldealaste kuninga ja see tappis mõõgaga nende noored mehed nende pühas paigas ega andnud armu poisile ega tüdrukule, vanale ega raugale - Issand andis kõik tema kätte.
Ja kõik Jumala koja riistad, suured ja väikesed, ja Issanda koja varandused ja kuninga ning tema vürstide varandused - need kõik viis ta Paabelisse.
Ja nad põletasid Jumala koja, kiskusid maha Jeruusalemma müüri, põletasid tulega kõik selle paleed ja hävitasid kõik selle kallid asjad.
Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need viis ta Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni Pärsia kuningriigi valitsuse alguseni -
et läheks täide Issanda sõna Jeremija suust -, kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad: kõik laastatud oleku päevad olid hingamiseks, kuni seitsekümmend aastat sai täis.
Psalm 90 Sest tuhat aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud, ja nagu vahikord öösel.
Luuka 1 ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad.
Siiraki 42 Ma tahan nüüd meenutada Issanda tegusid ja jutustada, mida olen näinud. Issanda teod on sündinud tema sõna läbi.
Päike valgustab ja paistab kõigi peale ja Issanda teod on täis tema enese auhiilgust.
Issand ei ole pühitsetuilegi võimaldanud üles lugeda kõiki tema imetegusid, mis Issand, Kõigeväeline, on kinnitanud, et maailm seisaks kindlana tema auhiilguses.