Piibel.NET
Otsing Ps 89,15;Kl 3,12;Jd 1,1.2.20–25; 2Aj 18,28–19,3; Srk 13,1–13
(33 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Ajaraamat 18 Ja Iisraeli kuningas ja Joosafat, Juuda kuningas, läksid üles Gileadi Raamotisse.
Ja Iisraeli kuningas ütles Joosafatile: „Mina panen sõtta minnes teised riided selga, aga sina kanna oma riideid!” Ja Iisraeli kuningas pani teised riided selga ja nad läksid sõtta.
Aga Süüria kuningas oli andnud käsu oma sõjavankrite pealikuile ja oli öelnud: „Ärge tapelge mitte ühegi muu, vähema või suurema vastu kui üksnes Iisraeli kuninga vastu!”
Kui siis sõjavankrite pealikud nägid Joosafatti, ütlesid nad: „See on Iisraeli kuningas!” Ja nad pöördusid tema vastu sõdima. Siis Joosafat hakkas kisendama ja Issand aitas teda: Jumal meelitas nad tema kallalt ära.
Kui sõjavankrite pealikud nägid, et see ei olnudki Iisraeli kuningas, siis nad pöördusid tagasi tema kannult.
Aga keegi mees, kes oli huupi oma ammu vinna tõmmanud, tabas Iisraeli kuningat rihmade ja soomustuse vahele. Ja kuningas ütles sõjavankri juhile: „Pööra ümber ja vii mind võitlusest välja, sest ma olen haavatud!”
Kuid taplus üha ägenes sel päeval ja Iisraeli kuningas pidi jääma vankrisse süürlaste vastu kuni õhtuni; aga päikeseloojaku ajal ta suri.
2. Ajaraamat 19 Aga Juuda kuningas Joosafat tuli rahuga tagasi koju Jeruusalemma.
Siis läks nägija Jehu, Hanani poeg, temale vastu ja ütles kuningas Joosafatile: „Kas sa tohid aidata õelat ja armastada neid, kes Issandat vihkavad? Seepärast on su peal Issanda viha!
Ometi leidub su juures ka head, sest sa oled maalt kõrvaldanud Ašera kujud ja oled oma südant valmistanud Jumalat otsima.”
Psalm 89 Õigus ja õiglus on su aujärje alus; heldus ja ustavus käivad su palge ees.
Kolossa 3 Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega,
Juuda 1 Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend - Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile:
Halastust teile ning rahu ja armastust saagu rohkesti!
Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades Pühas Vaimus,
hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.
Ja halastage nende peale, kes kahtlevad,
päästke neid tulest välja kiskudes. Teiste peale halastage aga kartuses, vihates lihaliku loomuse poolt rüvetatud rüüdki.
Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama,
ainsale Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni! Aamen.
Siiraki 13 Kes puudutab pigi, määrib ennast, ja kes seltsib ülbega, saab temaga sarnaseks.
Üle jõu käivat koormat ära kanna ja ära seltsi vägevama ja rikkamaga! Mis on potil tegemist pajaga? Üks tõukab ja teine puruneb.
Rikas teeb ülekohut ja pealegi ähvardab, vaene kannatab ülekohut ja peab veel teda anuma.
Kui oled kasulik, siis ta vajab sind, aga kui kannatad puudust, siis ta loobub sinust.
Kui sul midagi on, siis ta elab koos sinuga, koorib sind, aga ise ei tööta.