Piibel.NET
Otsing Ps 87; Jl 4:4-15; 1Pt 5:1-11
(30 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 87 Korahi laste lugu ja laul. Tema alusmüür on pühadel mägedel -
Issand armastab Siioni väravaid rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid.
Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn. Sela.
„Ma nimetan Rahabit + Rahab tähendab Egiptust. Vrd Js 30:7.   ja Paabelit minu tundjateks. Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga - need on seal sündinud.”
Aga Siionist öeldakse: Mees mehelt on nad seal sündinud, ja tema, Kõigekõrgem, asutab seda.
Issand loeb ära, kui ta rahvast kirjutab raamatusse: „See on seal sündinud.” Sela.
Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse: „Kõik mu allikad on sinus!”
Joel 4 Ja mis on teilgi minuga tegemist, Tüüros ja Siidon ja kogu vilistite maa? Kas tahate mulle millegi eest kätte tasuda? Aga kui te mulle kätte tasute, siis ma saadan kiiresti teie teod teie eneste pea peale tagasi.
Sest te olete võtnud mu hõbeda ja kulla ning olete viinud mu ilusad väärtasjad oma paleedesse.
Te olete müünud Juuda lapsi ja Jeruusalemma lapsi kreeklastele, et saata neid kaugele nende oma maast.
Vaata, ma panen nad liikvele paigast, kuhu te nad olete müünud, ja saadan teie teod teie eneste pea peale tagasi.
Ma müün teie pojad ja tütred Juuda lastele, ja need müüvad nad seebalastele, ühele kaugele rahvale. Jah, Issand on rääkinud.
Kuulutage seda paganate seas, valmistuge pühaks sõjaks, innustage kangelasi; astugu ligi ja mingu üles kõik sõjamehed!
Taguge oma sahad mõõkadeks ja sirbid piikideks! Nõdergi öelgu: „Ma olen kangelane!”
Rutake ja tulge, kõik paganad naabrusest, ja kogunege! Vii, Issand, sinna alla oma kangelased!
Paganad asugu teele ja mingu Joosafati orgu, sest seal ma istun ja mõistan kohut kõigi ümberkaudsete rahvaste üle!
Pistke sirp vilja külge, sest lõikus on valminud! Tulge, sõtkuge, sest surutõrs on täis! Tõrred voolavad üle, sest nende kurjus on suur.
Rahvahulk on rahvahulga kõrval Otsuseorus. Sest Issanda päev ligineb Otsuseorus.
Päike ja kuu lähevad mustaks ja tähed kaotavad oma sära.
1. Peetruse 5 Vanemaid + Vanemate all mõeldakse koguduse juhte.   teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel:
hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult,
mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks.
Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja.
Nõndasamuti teie, nooremad, alistuge vanematele. Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu, sest „Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu”.
Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks õigel ajal;