Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 86:1-10; 2Ms 12:43-49; Hb 2:5-9
(22 vastet, leht 1 1-st)
2. Moosese 12Ja Issand ütles Moosesele ja Aaronile: „See on paasatalle seadlus: ükski võõras ei tohi seda süüa! 
Aga raha eest ostetud iga sulane võib seda süüa siis, kui oled tema ümber lõiganud. 
Majaline ja palgaline ärgu seda söögu! 
Ühes ja samas kojas tuleb seda süüa, lihast ei tohi midagi viia kojast välja õue, ja luid ei tohi sellel murda! 
Kogu Iisraeli kogudus pidagu seda! 
Ja kui su juures viibib mõni võõras ning tahab valmistada Issandale paasatalle, siis tuleb kõik ta meesterahvad ümber lõigata; alles siis tohib ta ligi tulla seda valmistama ja on nagu maa päriselanik; aga ükski ümberlõikamatu ei tohi seda süüa! 
Seadlus on üks päriselanikule ja muulasele, kes võõrana teie keskel elab.” 
Psalm 86Taaveti palve. Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene! 
Hoia mu hinge, sest ma olen vaga! Päästa sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab sinu peale! 
Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva! 
Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge! 
Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. 
Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält! 
Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle. 
Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul. 
Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele. 
Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi. 
Heebrealaste 2Ta ei alistanud ju inglitele tulevast maailma, millest me räägime. 
Aga keegi kusagil ütleb tunnistades: „Mis on inimene, et sa teda meeles peaksid, või Inimese Poeg, et sa temast hooliksid? 
Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, siis sa pärgasid ta kirkuse ja auga, 
kõik sa alistasid tema jalge alla.” Selles kõige alistamises ei ole ta jätnud ju midagi talle alistamata. Aga praegu me ei näe veel, et kõik oleks talle alistatud. 
Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma, nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast.