Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 86:1-10; 1Ms 35:1-4; Ap 5:17-26
(24 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 35Ja Jumal ütles Jaakobile: „Võta kätte, mine üles Peetelisse, ela seal ja tee sinna altar Jumalale, kes sulle ennast ilmutas, kui sa põgenesid oma venna Eesavi eest!” 
Ja Jaakob ütles oma perele ja kõigile, kes olid koos temaga: „Kõrvaldage võõrad jumalad, kes teie keskel on, ja puhastage endid ning vahetage riided! 
Ja me võtame kätte ning läheme üles Peetelisse ja teeme sinna altari Jumalale, kes mind kuulis mu ahastuse ajal ja oli minuga teel, mida käisin.” 
Siis nad andsid Jaakobile kõik nende käes olevad võõrad jumalad ja kõrvarõngad, mis neil kõrvus olid, ja Jaakob mattis need maha Sekemi ligidal oleva tamme alla. 
Psalm 86Taaveti palve. Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene! 
Hoia mu hinge, sest ma olen vaga! Päästa sina, mu Jumal, oma sulane, kes loodab sinu peale! 
Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva! 
Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge! 
Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. 
Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält! 
Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle. 
Issand, sinu sarnast ei ole jumalate seas, ega ole niisuguseid tegusid kui sinul. 
Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele. 
Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi. 
Apostlite 5Aga ülempreester ja kõik ta kaaslased, saduseride erakond, muutusid kadedaks 
ja pistsid oma käed apostlite külge ning panid nad üldvanglasse. 
Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed, viis nad välja ja ütles: 
„Minge, seiske ja kõnelge rahvale pühakojas kõik selle elu sõnad!” 
Kui apostlid seda olid kuulnud, tulid nad koidu ajal pühakotta ja hakkasid õpetama.Aga kui ülempreester ja tema kaaslased pärale jõudsid, kutsusid nad kokku Suurkohtu ja kõik Iisraeli rahva vanemad ning läkitasid kohtuteenrid vangimajja apostleid ära tooma. 
Kui need nüüd pärale jõudsid, ei leidnud nad apostleid vanglast. Nad pöördusid tagasi ja teatasid: 
„Me leidsime vangimaja küll täiesti kindlalt lukustatuna ja valvurid ustel seismas, aga kui me ukse avasime, ei leidnud seest kedagi.” 
Neid sõnumeid kuuldes olid templipealik ja ülempreestrid nõutud - mis küll võis juhtuda? 
Siis aga saabus keegi, kes teatas neile: „Ennäe, mehed, kelle teie panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad rahvast!” 
Siis läks templipealik sulastega kaasa ja tõi apostlid ära; aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et muidu rahvas viskab nad kividega surnuks.