Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 86,5;Lk 11,1;1Kr 14,1–5.27–40; Ap 3,1–10
(31 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 86 Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. 
Luuka 11Ja sündis, kui Jeesus oli ühes paigas palvetamas, et kohe, kui ta oli lõpetanud, ütles üks ta jüngreid talle: „Issand, õpeta meidki palvetama, nõnda nagu Johannes õpetas oma jüngreid!” 
Apostlite 3Peetrus ja Johannes läksid üles pühakotta palvusele, mida peeti pärastlõunal kella kolme ajal. 
Ja sinna kanti mees, kes oli sündimisest saadik jalutu. Ta pandi päevast päeva pühakoja selle ukse ette, mida nimetatakse Ilusaks väravaks, pühakotta minejailt almuseid paluma. 
Kui ta nägi Peetrust ja Johannest pühakotta astumas, palus ta neilt almust. 
Siis Peetrus vaatas koos Johannesega teda ainiti ning ütles: „Vaata meie peale!” 
Too jäigi neile otsa vaatama, lootes neilt midagi saada. 
Aga Peetrus ütles: „Hõbedat ega kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel - tõuse ja kõnni!” 
Ja ta haaras kinni jalutu paremast käest ning aitas ta üles. Ja otsekohe said selle jalapöiad ja pahkluud tugevaks 
ning ta hüppas püsti, seisis ja kõndis ning läks koos nendega pühakotta sisse, käies ja hüpeldes ning Jumalat kiites. 
Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. 
Nad tundsid temas ära sama mehe, kes oli istunud almuse saamiseks pühakoja Ilusa värava ees, ja nad olid imestunud ja kohkunud sellest, mis temaga oli sündinud. 
1. Korintose 14Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist! 
Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi. 
Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. 
Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust. 
Ma tahaksin, et teie kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult, sest see, kes kõneleb prohvetlikult, on suurem keelterääkijast, olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust. 
Kui keegi räägib keeli, siis rääkigu kaks või kõige rohkem kolm, ja järjekorras, ning üks tõlgendagu. 
Aga kui tõlgendajat ei ole, siis ta olgu koguduses vait - rääkigu iseendale ja Jumalale. 
Prohvetitest kõnelgu kaks või kolm ning teised hinnaku kõneldut. 
Aga kui kellelegi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis esimene jäägu vait. 
Te võite ju kõik ükshaaval prohvetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja kõik saaksid virgutust. 
Ja prohvetite vaimud alistuvad prohvetitele. 
Sest Jumal ei ole korratuse, vaid rahu Jumal. Nõnda nagu on kõigis pühade kogudustes: 
olgu naised koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu ka Seadus ütleb.