Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 84,13;Rm 4,18;Mt 18,15-20; Ho 1,1-9
(17 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 84 Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab. 
Hoosea 1Issanda sõna, mis tuli Hooseale, Beeri pojale, Juuda kuningate Ussija, Jootami, Aahase ja Hiskija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja päevil. 
Alguses, kui Issand hakkas rääkima Hoosea läbi, ütles Issand Hooseale: „Mine võta enesele hooranaine ja sohilapsed, sest maa lahkub üha hoorates Issanda järelt!” 
Siis ta läks ja võttis enesele Gomeri, Diblaimi tütre; naine jäi lapseootele ja tõi temale poja ilmale. 
Siis ütles Issand talle: „Pane temale nimeks Jisreel + Nimi Jisreel tähendab 'Jumal külvab'. Siin viidatakse Jisreeli tasandikule, kus Jehu oli hävitanud Omri soo.  , sest veel pisut aega ja ma tasun Jisreeli veresüü Jehu soole ning lõpetan Iisraeli soo kuningriigi! 
Sel päeval murran ma katki Iisraeli ammu Jisreeli orus.” 
Ja naine jäi taas lapseootele ja tõi tütre ilmale ning Issand ütles Hooseale: „Pane temale nimeks Lo-Ruhama + Nimi Lo-Ruhama tähendab 'ei ole halastust'.  , sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda et annaksin neile andeks! 
Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad Issanda, nende Jumala läbi; kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi.” 
Kui naine oli võõrutanud Lo-Ruhama, jäi ta jälle lapseootele ja tõi poja ilmale. 
Ja Issand ütles: „Pane temale nimeks Lo-Ammi + Nimi Lo-Ammi tähendab 'ei ole minu rahvas'.  , sest teie ei ole minu rahvas ja mina ei ole teie päralt! 
Matteuse 18Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. 
Kui ta sind aga ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. 
Aga kui ta on neile sõnakuulmatu, siis ütle kogudusele! Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner! 
Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas. 
Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. 
Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” 
Rooma 4Aabraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks, selle ütluse järgi: „Nõnda peab olema sinu sugu.”