Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 8; 2Ms 1:1-7; Rm 2:1-11
(28 vastet, leht 1 2-st)
2. Moosese 1Ja need on Iisraeli poegade nimed, kes olid Egiptusesse tulnud; koos Jaakobiga oli igaüks tulnud oma perega: 
Ruuben, Siimeon, Leevi, Juuda, 
Issaskar, Sebulon, Benjamin, 
Daan, Naftali, Gaad ja Aaser. 
Kõiki hingi, kes Jaakobi niudeist oli lähtunud, oli seitsekümmend hinge; ja Joosep oli juba Egiptuses. 
Joosep suri, samuti kõik ta vennad ja kogu see sugupõlv. 
Aga Iisraeli lapsed olid viljakad, nad siginesid ja paljunesid ning said väga vägevaiks; ja maa oli neid täis. 
Psalm 8Laulujuhatajale, gati pillil mängijale; Taaveti laul. 
Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. 
Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. 
Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, 
siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? 
Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. 
Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla, 
lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad, 
taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub. 
Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas! 
Rooma 2Seepärast, oh kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes: sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese! Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju sedasama! 
Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguseid asju teevad. 
Sina aga, oh inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad, ja teed ise sedasama - kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtuotsusest? 
Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? 
Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumata südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, 
kes tasub igaühele tema tegude järgi: 
igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust, 
ent viha ja raevu neile, kes on isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule.