Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 77:2-3, 12-21; 2Kn 1:13-18; 2:3-5; Lk 9:21-27
(28 vastet, leht 1 2-st)
2. Kuningate 1Aga Issanda ingel ütles tisbelasele Eelijale: „Võta kätte, mine Samaaria kuninga käskjalgadele vastu ja küsi neilt: Kas ei ole Iisraelis Jumalat, et lähete küsima Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt? 
Seepärast ütleb Issand nõnda: Voodist, kuhu sa oled läinud, ei astu sa enam alla, vaid pead tõesti surema!” Ja Eelija läks teele. 
Ja kui käskjalad tulid tagasi kuninga juurde, siis küsis ta neilt: „Miks te tagasi tulete?” 
Ja ta läkitas veel kolmanda viiekümnepealiku ja selle viiskümmend meest. Ja see kolmas viiekümnepealik läks üles, aga kui ta pärale jõudis, siis ta heitis põlvili Eelija ette ja anus teda ning ütles temale: „Jumalamees, olgu ometi su silmis kallis minu hing ja su sulaste, nende viiekümne hing! 
Vaata, taevast langes tuli ning põletas kaks esimest viiekümnepealikut ja nende mehed. Aga olgu nüüd minu hing su silmis kallis!” 
Ja Issanda ingel ütles Eelijale: „Mine koos temaga alla, ära karda teda!” Siis ta tõusis ja läks koos temaga alla kuninga juurde. 
Ja ta ütles kuningale: „Nõnda ütleb Issand: Et sa läkitasid käskjalad küsima Baal-Sebubilt, Ekroni jumalalt, nagu ei oleks Iisraelis Jumalat, kellelt sõna küsida, siis ei astu sa enam alla voodist, kuhu sa oled läinud, vaid pead tõesti surema!” 
Ja ta suri Eelija räägitud Issanda sõna kohaselt. Ja tema asemel sai kuningaks Jooram, tema vend, sest temal ei olnud poega, Juuda kuninga Joorami, Joosafati poja teisel aastal. 
Ja mis veel tuleks öelda Ahasjast, mis ta tegi, eks sellest ole kirjutatud Iisraeli kuningate Ajaraamatus? 
Psalm 77 Ma tõstan oma hääle Jumala poole ja hüüan; ma tõstan oma hääle Jumala poole, et tema mind kuuleks. 
Oma kitsikuse ajal ma otsin Issandat; mu käsi on öösel välja sirutatud ega väsi, mu hing ei lase ennast trööstida. 
Ma meenutan Issanda tegusid, ma tuletan meelde su imesid muistsest ajast 
ja ma uurin kõiki su töid ning mõlgutan mõttes su suuri tegusid. 
Jumal, su tee on pühaduses. Kes on nii suur jumal kui Jumal? 
Sina oled Jumal, kes teeb imet, sa oled oma vägevuse teinud avalikuks rahvaste seas; 
sa lunastasid oma käsivarrega oma rahva, Jaakobi ja Joosepi lapsed. Sela. 
Veed nägid sind, Jumal; veed nägid sind ja vabisesid, ka ürgveed värisesid. 
Paksud pilved kallasid vett, ülemad pilved tegid häält; ja sinu nooled lendasid sinna ja tänna. 
Su müristamise hääl kostis tuulepöörises; välgud valgustasid maailma; maa värises ja vabises. 
Meres on sinu tee ja su teerada suurtes vetes, aga su jälgi ei olnud tunda. 
Sa juhtisid nagu lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aaroni käega. 
Luuka 9Ent Jeesus hoiatas neid ja keelas kellelegi seda rääkimast, 
öeldes: „Inimese Poeg peab palju kannatama ning kõlbmatuks tunnistatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval jälle üles äratatama.” 
Siis ütles Jeesus kõikidele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle, 
sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle.