Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 77,3;2Ts 3,5;Ef 1,15-23; Ap 5,17-33
(28 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 77 Oma kitsikuse ajal ma otsin Issandat; mu käsi on öösel välja sirutatud ega väsi, mu hing ei lase ennast trööstida. 
Apostlite 5Aga ülempreester ja kõik ta kaaslased, saduseride erakond, muutusid kadedaks 
ja pistsid oma käed apostlite külge ning panid nad üldvanglasse. 
Issanda ingel avas aga öösel vangimaja uksed, viis nad välja ja ütles: 
„Minge, seiske ja kõnelge rahvale pühakojas kõik selle elu sõnad!” 
Kui apostlid seda olid kuulnud, tulid nad koidu ajal pühakotta ja hakkasid õpetama.Aga kui ülempreester ja tema kaaslased pärale jõudsid, kutsusid nad kokku Suurkohtu ja kõik Iisraeli rahva vanemad ning läkitasid kohtuteenrid vangimajja apostleid ära tooma. 
Kui need nüüd pärale jõudsid, ei leidnud nad apostleid vanglast. Nad pöördusid tagasi ja teatasid: 
„Me leidsime vangimaja küll täiesti kindlalt lukustatuna ja valvurid ustel seismas, aga kui me ukse avasime, ei leidnud seest kedagi.” 
Neid sõnumeid kuuldes olid templipealik ja ülempreestrid nõutud - mis küll võis juhtuda? 
Siis aga saabus keegi, kes teatas neile: „Ennäe, mehed, kelle teie panite vanglasse, seisavad pühakojas ja õpetavad rahvast!” 
Siis läks templipealik sulastega kaasa ja tõi apostlid ära; aga mitte vägisi, sest nad kartsid, et muidu rahvas viskab nad kividega surnuks. 
Nad tõid siis apostlid ning panid seisma Suurkohtu ette. Ja ülempreester küsis neilt: 
„Eks me ole teid rangelt keelanud õpetamast selle nimel? Ja vaata, te olete Jeruusalemma oma õpetusega täitnud ja tahate selle inimese vere tuua meie peale!” 
Peetrus ja teised apostlid kostsid: „Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna. 
Meie isade Jumal on üles äratanud Jeesuse, kelle teie olete tapnud, riputades ta ristipuu külge. 
Jumal on just tema oma parema käega ülendanud Juhiks ja Päästjaks, andma Iisraeli rahvale meeleparandust ja pattude andeksandmist. 
Ja meie oleme kõige selle tunnistajad ning samuti Püha Vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad.” 
Kui nad seda kuulsid, lõikas see neile südamesse ja nad tahtsid apostlid hukata. 
Efesose 1Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, 
ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, 
et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, 
valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees 
ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. 
See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, 
kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul,