Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 73,25;Jh 6,67–69;Jr 1,11–19; Mk 6,45–56
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 73 Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. 
Jeremija 1 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta küsis: „Mida sa näed, Jeremija?” Mina vastasin: „Ma näen mandlipuu oksa!” 
Ja Issand ütles mulle: „Sa oled õigesti näinud, sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema!” + Mandlipuu on heebrea keeles saqed, mis sarnaneb tegusõnaga saqad 'valvama'.   
Ja Issanda sõna tuli mulle teist korda; ta küsis: „Mida sa näed?” Mina vastasin: „Ma näen ülekeevat pada põhjakaares!” 
Ja Issand ütles mulle: „Põhjakaarest pääseb lahti õnnetus kõigi maa elanike peale. 
Sest vaata, ma kutsun kõiki suguvõsasid põhjapoolseist kuningriikidest, ütleb Issand, ja need tulevad ning asetavad igaüks oma aujärje Jeruusalemma väravate ette ja kõigi selle müüride vastu ümberringi, ja kõigi Juuda linnade vastu. 
Siis ma mõistan nende üle kohut kõigi nende pahategude eest, et nad jätsid minu maha ja suitsutasid teistele jumalatele ning kummardasid oma kätetööd. 
Aga sina vööta oma niuded, võta kätte ja räägi neile kõik, mida ma sul käsin. Ära kohku nende ees, et mina sind nende ees ei peaks kohutama! 
Sest vaata, mina panen su täna kindlustatud linnaks ja raudsambaks ning vaskmüüriks kogu maa vastu, Juuda kuningate, selle vürstide, preestrite ja maa rahva vastu. 
Nad võitlevad sinu vastu, aga nad ei saa võimust su üle, sest mina olen sinuga, ütleb Issand, ja ma päästan sinu.” 
Markuse 6Ja Jeesus käskis kohe oma jüngreid astuda paati ning sõita vastaskaldale, Betsaida poole, sellal kui tema laseb rahvahulgal minna. 
Ja ta jättis nendega hüvasti ning läks mäele palvetama. 
Ja õhtu jõudes oli paat keset järve ja Jeesus oli üksinda maal. 
Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevat, sest tuul oli neile vastu, tuli ta neljanda valvekorra ajal + Öö jaotamisest vt 13:35 seletust.  nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. 
Aga Jeesust järve peal kõndimas nähes arvasid nad, et see on tont, ja hakkasid kisendama, 
sest nad kõik nägid teda ja ehmusid. Aga Jeesus kõnetas neid ja ütles neile: „Olge julged, see olen mina, ärge kartke!” 
Ja ta astus nende juurde paati ja tuul rauges. Ja nad hämmastusid üliväga iseenestes, 
sest nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid nende süda oli jäänud kõvaks. 
Ja sõitnud üle järve, tulid nad randa Genneesaretis. 
Ja kui nad paadist välja astusid, tunti Jeesus kohe ära 
ja joosti läbi kogu too maakoht ning hakati haigeid kandma kanderaamidel sinna, kus ta kuuldi olevat. 
Ja kuhu ta iganes tuli, olgu küladesse või linnadesse või asulatesse, asetati haiged turgudele ja paluti Jeesust, et nad saaksid puudutada kas või tema kuuepalistust, ja kes iganes teda puudutasid, need paranesid. 
Johannese 6Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: „Kas teiegi tahate ära minna?” 
Siimon Peetrus vastas talle: „Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, 
ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha.”