Piibel.NET
Otsing Ps 70:2-6;2Kr 6:11-13; 7:2-4 või Tb 4:5-11,14-16;Lk 6:31-36
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 70 Jumal, tõtta mind tõmbama välja hädast, Issand, rutta mulle appi!
Häbenegu ja kohmetugu nad kõik, kes püüavad mu hinge; taganegu ja jäägu häbisse need, kellele meeldib mu õnnetus!
Mingu tagasi oma häbi pärast, kes ütlevad: „Paras, paras!”
Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: „Suur on Jumal!”
Aga mina olen vilets ja vaene: oh Jumal, tõtta mu juurde! Sina oled mu abi ja mu päästja; Issand, ära viivita!
Luuka 6 Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile!
Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad.
Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad sedasama.
Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate? Ka patused laenavad patustele, et nad samavõrra tagasi saaksid.
Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu!
Olge armulised, nagu teie Isa on armuline!
2. Korintose 6 ta ütleb ju: „Ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud sind päästepäeval.” Ennäe, nüüd on ülisoodus aeg! Ennäe, nüüd on päästepäev!
Me ei anna mitte milleski põhjust komistamiseks, et seda ametit ei laimataks,
vaid näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes,
Meie suu on teile avatud, korintlased, meie süda on avardunud.
Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames.
Ma ütlen teile kui lastele: Vastutasuks avarduge teiegi!
Toobit 4 Iga päev, mu poeg, mõtle Issandale, meie Jumalale, ja ära taha pattu teha ega tema käskudest üle astuda! Tee õigust kõigil oma elupäevil ja ära käi ülekohtu teedel!
Sest kui sa tõde taotled, siis lähevad su teod korda.
Kõigile, kes õigust teevad, anna oma varandusest almuseid, ja su silm ärgu olgu kade, kui sa almuseid annad! Ära pööra oma palet mitte üheltki vaeselt, siis ka Jumala pale ei pöördu sinult!
Kui sul palju on, siis anna sellest rohkesti almuseid! Kui sul vähe on, siis ära karda anda almuseid sellest vähesestki!
Nõnda sa kogud enesele hea varanduse hädapäevaks.
Sest almus päästab surmast ega lase minna pimedusse.
Almus on hea ohvriand Kõigekõrgema ees kõigile, kes selle annavad.
Ära viivita palgamaksmisega ühelegi inimesele, kes sulle tööd teeb, vaid anna see temale otsekohe! Kui sa nõnda Jumalat teenid, siis tasutakse sulle. Poeg, valitse iseennast kõigis oma tegudes ja käitu korralikult kõigis eluviisides!