Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 70,5;Lk 18,42-43;Sk 7,2-13; Jh 11,11-19
(24 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 70 Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: „Suur on Jumal!” 
Sakarja 7Peetel oli saatnud Sareseri ja Regem-Meleki oma meestega leevendama Issanda palet 
ja küsima preestreilt, kes olid vägede Issanda kojas, ja prohveteilt nõnda: „Kas ma pean viiendas kuus nutma ja paastuma, nagu ma nii palju aastaid olen teinud?” 
Ja mulle tuli vägede Issanda sõna; ta ütles: 
„Räägi kogu maa rahvale ja preestreile ning ütle: Kui te olete paastunud ja kurtnud viiendas ja seitsmendas kuus need seitsekümmend aastat, kas te siis mulle olete paastunud? 
Ja kui te olete söönud ja joonud, eks te ole siis söönud ja joonud iseendile? 
Kas pole need samad sõnad, mis Issand kuulutas endiste prohvetite läbi, kui Jeruusalemm ja selle ümberkaudsed linnad elasid alles rahus ja Lõunamaa ja Madalmaa olid asustatud?” 
Ja Issanda sõna tuli Sakarjale; ta ütles: 
„Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: Mõistke kohut tões, osutage heldust ja halastust igaüks oma vennale! 
Ärge tehke liiga lesknaisele ja vaeslapsele, võõrale ja viletsale, ning ärge kavatsege südames üksteisele kurja! 
Aga nad tõrkusid tähele panemast ja tegid oma kaela kangeks ja kõrvad kurdiks kuulma. 
Ja nad tegid oma südame teemandi sarnaseks, et mitte kuulda Seadust ja sõnu, mis vägede Issand oli läkitanud oma Vaimuga endiste prohvetite läbi; seepärast tuli see vägede Issanda suur viha. 
Ja samuti kui mina hüüdsin ja nemad ei kuulnud, hüüavad nemad, aga mina ei kuule, ütleb vägede Issand. 
Luuka 18Ja Jeesus ütles talle: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!” 
Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. 
Johannese 11Nii ta rääkis ja jätkas siis: „Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama.” 
Siis ütlesid jüngrid talle: „Issand, kui ta magab, siis ta saab terveks.” 
Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast, nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest. 
Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega: „Laatsarus on surnud, 
ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda. Kuid läki tema juurde!” 
Siis ütles Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks + Nimi Toomas (aramea te'oma, kreeka didymos) tähendab 'kaksik'. , kaasjüngritele: „Lähme meiegi, et temaga koos surra!” 
Kui nüüd Jeesus sinna jõudis, leidis ta, et Laatsarus oli juba neli päeva hauas olnud. 
Betaania on aga Jeruusalemma lähedal, umbes paari miili kaugusel, 
ja palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast.