Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 7; Am 3:9-4:5; Jk 2:1-7
(37 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 7Taaveti palvelaul, mida ta laulis Issandale benjaminlase Kuusi sõnade puhul. 
Issand, mu Jumal! Sinu juures ma otsin pelgupaika, päästa mind kõigist mu tagakiusajaist ja kisu mind ära nende käest, 
et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi ega murraks, ilma et oleks päästjat! 
Issand, mu Jumal! Kui ma olen seda teinud, kui mu käte küljes on ülekohus, 
kui ma olen tasunud kurjaga sellele, kes minuga pidas rahu - ma olen ju tahtnud vabastada sedagi, kes põhjuseta mind taga kiusas -, 
siis ajagu vaenlane taga mu hinge ja saagu see kätte, tallaku maha mu elu ja vajutagu mu au põrmu! Sela. 
Tõuse, Issand, oma vihas, astu üles mu rõhujate raevu vastu ja ärka mulle abiks, kes oled kohtu seadnud! 
Rahvahõimude hulk ümbritsegu sind, pöördu nende üle tagasi kõrgele! 
Issand mõistab kohut rahvastele. Mõista minule kohut, Issand, mu õigluse järgi ja mu veatust mööda! 
Lõppegu ometi õelate kurjus ja kinnita õiget; sest sina oled südamete ja neerude läbikatsuja, sina, õiglane Jumal! 
Mu kilp on Jumala käes; ta päästab need, kes on õiglased südamelt. 
Jumal on õiglane kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab. 
Kui keegi ei pöördu, siis ta ihub oma mõõga, tõmbab vinna oma ammu ja sihib sellega. 
Siis ta seab enesele valmis oma surmarelva ja oma nooled teeb ta leekivaiks. 
Vaata, see on lapsevaevas nurjatusega ja rase vaevaga ning toob vale ilmale. 
Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud, ja ta kukub iseenese tehtud kaevandisse. 
Tema sünnitatud vaev tuleb tagasi ta oma pea peale, ja ta vägivald langeb ta pealaele. 
Ma tänan Issandat ta õigluse eest ja laulan kiitust Issanda, Kõigekõrgema nimele. 
Aamos 3 Kuulutage Asdodi paleedele ja paleedele Egiptusemaal ning öelge: Kogunege Samaaria mägedele ja vaadake suurt segadust tema keskel ning ülekohut tema sees! 
Nad ei oska teha õigust, ütleb Issand; nad kuhjavad ülekohut ja vägivalda oma paleedesse. 
Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda: Vaenlane tuleb piirama su maad, sinult kistakse ära su võim ja su paleed rüüstatakse. 
Nõnda ütleb Issand: Otsekui karjane päästab lõvi suust paar koiba või kõrvaotsakese, nõnda päästetakse Iisraeli lapsed, kes Samaarias istuvad toredail asemeil ja Damaskuse voodites. 
Kuulge ja hoiatage Jaakobi sugu, ütleb Issand, vägede Jumal. 
Sest päeval, kui ma karistan Iisraeli tema üleastumise pärast, karistan ma Peeteli altareid: altari sarved raiutakse ära ja need langevad maha. 
Ja ma löön puruks talvekoja koos suvekojaga, elevandiluuga ehitud kojad purustatakse ja paljud kojad hävivad, ütleb Issand.