Piibel.NET
Otsing Ps 69,14;Jh 16,23;5Ms 24,(10–13)17–22; Esr 7,1–28
(40 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
5. Moosese 24 Kui sa midagi laenad oma ligimesele, siis ära mine ta kotta temalt panti võtma!
Jää õue, ja mees, kellele sa laenasid, toogu sulle pant välja õue!
Ja kui ta on kehv mees, siis ära heida magama ta pandiga,
vaid anna temale pant tagasi kohe, kui päike loojub, et ta saaks magada oma kuue peal ja sind õnnistada; see olgu sulle õiguseks Issanda, su Jumala ees!
Ära vääna võõra ja vaeslapse õigust, ja ära võta pandiks lesknaise riideid!
Ja tuleta meelde, et sa ise olid ori Egiptuses, ja et Issand, su Jumal, lunastas sind sealt; sellepärast ma käsin sind seda teha!
Kui sa lõikust kogud oma põllult ja unustad põllule ühe vihu, siis ära mine tagasi seda võtma; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, et Issand, su Jumal, õnnistaks sind kõigis su kätetöis!
Kui sa raputad oma õlipuud, siis pärast ära otsi oksi läbi; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele!
Kui sa koristad oma viinamäge, siis ära lase järel noppida; see jäägu võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele!
Pea meeles, et sa ise olid ori Egiptusemaal, sellepärast ma käsin sind seda teha!
Esra 7 Pärast neid sündmusi, Pärsia kuninga Artahsasta valitsemisajal, tuli Esra, Seraja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Hilkija poeg,
kes oli Sallumi poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Ahituubi poeg,
kes oli Amarja poeg, kes oli Asarja poeg, kes oli Merajoti poeg,
kes oli Serahja poeg, kes oli Ussi poeg, kes oli Bukki poeg,
kes oli Abisua poeg, kes oli Piinehasi poeg, kes oli Eleasari poeg, kes oli ülempreester Aaroni poeg -
see Esra tuli Paabelist üles. Tema oli kirjatundja, vilunud Moosese Seaduses, mille Issand, Iisraeli Jumal, oli andnud. Ja kuningas andis temale kõik, mis ta soovis, kuna Issanda, tema Jumala käsi oli ta peal.
Ka osa Iisraeli lastest, preestritest ja leviitidest, lauljatest ja väravahoidjatest ja templisulastest, tuli üles Jeruusalemma kuningas Artahsasta seitsmendal aastal.
Ja tema tuli Jeruusalemma viiendas kuus, kuninga seitsmendal aastal,
sest esimese kuu esimesel päeval algas Paabelist minek ja viienda kuu esimesel päeval jõudis ta Jeruusalemma, kuna tema Jumala hea käsi oli ta peal.
Sest Esra oli oma südant valmistanud Issanda Seadust nõudma ja täitma, et õpetada Iisraelis seadust ja õigust.
Ja see on ärakiri kirjast, mille kuningas Artahsasta andis preester Esrale, kirjatundjale, kes tundis Issanda käsusõnu ja tema seadusi Iisraelile:
„Artahsasta, kuningate kuningas, preester Esrale, taeva Jumala seadusetundjale, ja nõnda edasi. Ja nüüd -
minu poolt on antud käsk, et minu kuningriigis iga Iisraeli rahva liige ja selle preestrid ja leviidid, kes tahavad Jeruusalemma minna, võivad minna koos sinuga,
sest sina oled kuninga ja tema seitsme nõuandja poolt läkitatud toimetama uurimist Juuda ja Jeruusalemma kohta vastavalt oma Jumala seadusele, mis su käes on,
ja viima sinna hõbedat ja kulda, mida kuningas ja tema nõuandjad hea meelega on andnud Iisraeli Jumalale, kelle eluase on Jeruusalemmas,