Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 68,21;1Ts 4,14;Hb 13,17–21; 1Ts 4,1–12
(19 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 68 See Jumal on meie pääste Jumal! Jumal, meie Issand, toob välja surmastki! 
1. Tessaloonika 4Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida - nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi enam edeneksite. 
Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses andnud. 
Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, 
et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus, 
mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast, 
et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. 
Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. 
Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab. 
Aga vennaarmastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist, 
ja seda teie osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias. Meie aga manitseme teid, vennad, et te veelgi edeneksite. 
Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud, 
nii et te elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega oleks teil kelleltki midagi vaja. 
Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. 
Heebrealaste 13Olge kuulekad oma juhatajaile ja alistuge neile! Nemad ju valvavad teie hingede üle nagu need, kellel tuleb aru anda, et nad teeksid seda tööd rõõmuga, mitte ägades, sest sellest poleks teile kasu! 
Palvetage meie eest! Me oleme veendunud, et meie südametunnistus on puhas, ja me tahame kõiges käituda hästi. 
Aga veel enam ma palun seda teha selleks, et mind antaks teile rutem tagasi. 
Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, 
valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.