Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 67,2-3;Ef 1,9-10;Mt 15,29-39; Am 7,1-9
(24 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 67 Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid; ta lasku oma pale paista meie peale, sela, 
et maa peal tuntaks sinu teed, kõigi rahvaste seas sinu päästet! 
Aamos 7Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, ta oli valmistamas rohutirtse, kui ädal oli hakanud kasvama; ja vaata, see oli ädal pärast niitmist kuningale. 
Ja kui rohutirtsud olid maa rohu ära söönud, siis ütlesin mina: „Issand Jumal, anna ometi andeks! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks?” 
Issand kahetses seda. „See ei sünni!” ütles Issand. 
Issand Jumal andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, Issand Jumal kutsus karistuseks tule ja see hävitas suure sügavuse veed ning hakkas hävitama põllumaad. 
Siis ütlesin mina: „Issand Jumal, lõpeta ometi! Kuidas küll Jaakob püsib, kui ta jääb nii väikeseks?” 
Issand kahetses seda. „Seegi ei sünni!” ütles Issand Jumal. 
Ta andis mulle niisuguse nägemuse: vaata, Issand seisis looditud müüril ja tal oli käes tinalood. 
Ja Issand küsis minult: „Mida sa näed, Aamos?” Ja ma vastasin: „Loodi.” Siis ütles Issand: „Vaata, ma panen loodi oma Iisraeli rahva keskele. Ma ei lähe enam temast mööda, 
vaid Iisaki ohvrikünkad hävitatakse ja Iisraeli pühamud rüüstatakse, ja ma tõusen mõõgaga Jerobeami soo vastu.” 
Matteuse 15Ja sealt siirdus Jeesus Galilea järve äärde ning läks üles mäele ja istus sinna. 
Ja ta juurde tulid suured rahvahulgad, kaasas jalutuid, vigaseid, pimedaid, kurte ja palju teisi ning panid need tema jalgade ette ja tema tegi nad terveks, 
nii et rahvas imestas, nähes kurte rääkimas, vigaseid tervena ja jalutuid kõndimas ning pimedaid nägemas. Ja nad ülistasid Iisraeli Jumalat. 
Aga Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles: „Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ma ei taha neid söömata ära lasta, et nad teel ei nõrkeks.” 
Jüngrid vastasid talle: „Kust me siin kõrbes nõnda palju leiba võtame, et nii suure rahvahulga kõhud saaksid täis?” 
Jeesus ütles neile: „Mitu leiba teil on?” Nemad ütlesid: „Seitse, ja mõned kalakesed.” 
Ja ta käskis rahvahulgal maha istuda, 
võttis need seitse leiba ja kalad ning tänades murdis ja andis jüngrite kätte, jüngrid aga rahva kätte. 
Ja nad kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati seitse korvitäit. 
Sööjaid oli aga neli tuhat meest, peale selle veel naised ja lapsed. 
Ja kui Jeesus oli lasknud rahvahulgal ära minna, astus ta paati ja tuli Magadani + Mõnedes käsikirjades on nimi Magdala.   piirkonda. 
Efesose 1 tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud 
aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal.