Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 62,8;Mt 5,11;Kl 3,(5–7)8–11; 1Kr 12,1–11
(20 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 62 Jumala käes on mu pääste ja mu au; mu jõu kalju, mu pelgupaik on Jumalas. 
Matteuse 5 Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. 
1. Korintose 12Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse. 
Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud. 
Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala Vaimus räägib, ei ütle: „Neetud olgu Jeesus!” ning ükski ei suuda öelda: „Jeesus on Issand!” muidu kui Pühas Vaimus. 
Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, 
ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, 
ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. 
Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. 
Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; 
ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; 
ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. 
Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab. 
Kolossa 3Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal: hoorus, rüvedus, kirg, kuri himu ja ahnus, mis on ebajumalateenistus. 
Nende pärast tuleb Jumala viha [sõnakuulmatute laste peale]. 
Nendes käisite muiste ka teie, kui te elasite selliselt. 
Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik: viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. 
Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega 
ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma Looja näo kohaselt. 
Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus.