Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 62,11;Ap 4,36-37;Rm 11,25-32; Ap 27,27-44
(29 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 62 Ärge pange oma lootust vale ja riisumise peale, ärge lootke tühja; kui jõukus kasvab, siis ärge pange seda mikski! 
Apostlite 4Näiteks Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüdsid lisanimega Barnabaseks, mis tähendab Julgustuse poeg, 
müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge ette. 
Apostlite 27Kui siis jõudis kätte neljateistkümnes öö, mil meid Aadria merel aeti sinna ja tänna, siis tundus laevameestele kesköö paiku, et läheneb mingi maa. 
Loodimisel leidsid nad vett olevat kakskümmend sülda + Süld on laialisirutatud käte vaheline pikkus, umbes 2 m.  ; kui nad siis natuke edasi liikusid ja jälle loodisid, leidsid nad viisteist sülda vett. 
Kartes, et me paiskume karidele, heitsid nad laeva ahtrist välja neli ankrut ja jäid ootama päevavalgust. 
Aga kui laevamehed püüdsid laevast põgeneda ja hakkasid paati merre laskma ettekäändel, nagu tahaksid nad laeva käilast ankrut sisse lasta, 
ütles Paulus pealikule ja sõduritele: „Kui need ei jää laeva, siis te ei pääse!” 
Siis raiusid sõdurid paadi köied katki ja lasksid selle merre kukkuda. 
Aga enne kui valgeks läks, julgustas Paulus kõiki sööma, üteldes: „Täna on neljateistkümnes päev, mil te oodates püsite söömata ega ole midagi suhu võtnud. 
Seepärast ma manitsen teid leiba võtma, sest see on tarvilik teie pääsemiseks. Ei lähe ju teie ühegi peast juuksekarvagi kaotsi!” 
Nende sõnade järel võttis Paulus leiva, tänas Jumalat kõigi ees, murdis ja hakkas sööma. 
Ja kõigi meeleolu läks paremaks ja nemadki võtsid leiba. 
Ühtekokku oli meid laeval kakssada seitsekümmend kuus hinge. 
Kui nende kõhud said täis, siis nad kergendasid veel laeva, heites vilja merre. 
Kui valgeks läks, siis nad ei tundnud, mis maa see oli; aga nad märkasid ühte sobiva rannaga lahte, kuhu nad tahtsid, kui võimalik, laeva ajada. 
Nad vabastasid ankrud ja lasksid need merre vajuda, samal ajal nad vallandasid tüüriaerud köitest ja seadsid esipurje tuulde ning püüdsid liikuda ranna poole. 
Aga nad sattusid liivaseljakule ja ajasid laeva sinna kinni. Laeva käil tungis sinna sisse ja jäi liikumatult paigale, ahter purunes aga lainete möllus. 
Sõdurid võtsid nõuks vangid ära tappa, et ükski neist ei pääseks ujudes põgenema. 
Kuid pealik, tahtes päästa Paulust, takistas neid seda nõu täitmast. Ta käskis neil, kes oskavad ujuda, esimestena vette hüpata ja püüda maale jõuda, 
ja teistel käskis neile järgneda kas laudadel või laevarusudel. Ja nõnda sündis, et kõik pääsesid tervelt maale. 
Rooma 11Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus - et teie poleks enda meelest targad -, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud, 
ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse. 
Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud.” 
Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast.