Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 59; 2Kn 9:30-37; Lk 9:37-43a
(33 vastet, leht 1 2-st)
2. Kuningate 9Ja Jehu tuli Jisreeli. Kui Iisebel seda kuulis, siis ta jumestas oma palge ja kaunistas pea ning vaatas aknast välja. 
Ja kui Jehu jõudis väravasse, siis küsis Iisebel: „Kas on rahu, Simri, oma isanda tapja?” 
Ja Jehu tõstis oma silmad üles akna poole ja küsis: „Kes on minu poolt? Kes?” Siis vaatas kaks-kolm hoovkondlast alla tema poole. 
Ja Jehu ütles: „Kukutage ta alla!” Siis nad kukutasid Iisebeli alla ja ta veri pritsis seina ja hobuste peale; ja ta tallati ära. 
Siis Jehu läks sisse, sõi ja jõi ning ütles: „Kandke nüüd hoolt selle neetu eest ja matke ta maha, sest ta on ikkagi kuninga tütar!” 
Nad läksid teda matma, aga ei leidnud temast muud kui pealuu, jalad ja kämblad. 
Ja nad tulid tagasi ning teatasid Jehule; ja tema ütles: „See on see Issanda sõna, mis ta rääkis oma sulase, tisbelase Eelija läbi, kui ta ütles: Jisreeli põllul söövad koerad Iisebeli liha. 
Ja Iisebeli laip on nagu sõnnik väljal, Jisreeli põllul, nõnda et ükski ei saa öelda: See on Iisebel!” 
Psalm 59Laulujuhatajale: viisil „Ära hävita!”; Taaveti mõistulaul ajast, kui Saul läkitas mehed varitsema tema maja ja teda surmama. 
Tõmba mind ära mu vaenlaste käest, mu Jumal! Kaitse mind nende eest, kes mulle kallale tungivad! 
Kisu mind ära nende käest, kes teevad nurjatust, ja päästa mind verevalajate käest! 
Sest vaata, nad varitsevad mu hinge. Võimsad kipuvad mu kallale. Ometi pole mul üleastumisi ega patusüüd, oh Issand! 
Ilma et ma oleksin paha teinud, jooksevad nad kokku ning valmistuvad. Virgu mulle vastu tulema ja vaata! 
Ja sina, Issand, vägede Jumal, Iisraeli Jumal, ärka üles nuhtlema kõiki paganaid! Ära heida armu nurjatuile reetjaile! Sela. 
Nad tulevad igal õhtul uuesti, uluvad nagu koerad ja käivad mööda linna. 
Vaata, nad ajavad kurja välja oma suust, mõõgad on nende huultes, sest nad arvavad: „Kes seda kuuleb?” 
Aga sina, Issand, naerad neid, sa pilkad kõiki paganaid. 
Mu jõud, ma tahan hoida sinu poole, sest Jumal on mu kindel varjupaik. 
Mu helduse Jumal tuleb mulle vastu, Jumal lubab mind parastada mu varitsejaid. 
Ära tapa neid, et mu rahvas ei unustaks seda! Pilluta nad laiali oma vägevuse sunnil ja tõuka nad maha, Issand, meie kilp! 
Nende suupatu pärast, nende huulte kõne pärast jäägu nad kinni oma kõrkuses ning sajatamise ja vale pärast, mida nad räägivad! 
Lõpeta nad ära vihaleegiga; lõpeta nad, et neid ei oleks ja et nad tunneksid Jumala olevat valitseja Jaakobis maailma otsani! Sela. 
Siis nad tulgu õhtul uuesti ja ulugu nagu koerad ja käigu mööda linna! 
Hulkugu nad ümber, otsides toitu, ja kui nad jäävad söömata, urisegu pealegi! 
Aga mina laulan sinu vägevusest ja hõiskan hommikul sinu heldusest; sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu kitsikuse päeval.