Piibel.NET
Otsing Ps 52; Am 6; Lk 8:4-10
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 52 Laulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul,
kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: „Taavet on tulnud Ahimeleki kotta.”
Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva.
Sa kavatsed kadu, su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija.
Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Sela.
Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu, petlikku keelt.
Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Sela.
Õiged näevad seda ja kardavad; ja nad naeravad teda:
„Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses.”
Mina aga olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti.
Ma tänan sind igavesti, et sa nõnda oled teinud, ja ootan su nime, sest su nimi on hea su vagade jaoks.
Aamos 6 Häda muretuile Siionis ja julgeile Samaaria mäel ja rahva tähtsaile meestele, kelle juurde tuleb Iisraeli sugu!
Minge Kalnesse ja vaadake, ja sealt minge suurde Hamatisse; siis minge alla vilistite Gatti: kas olete neist kuningriikidest paremad? Ons nende maa teie maast suurem?
Häda teile, kes te peate kaugeks kurja päeva, aga toote ligidale vägivalla aasta,
kes te magate elevandiluust voodites ja aelete oma asemeil, sööte talled karjast ja nuumvasikad laudast,
kes te sepitsete laule naabli saatel, valmistate endile mänguriistu nagu Taavet,
kes te joote karikaist veini ja võiate endid parima õliga, aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget.
Seepärast viiakse nad nüüd vangi esimeste viidavate seas ja nende aelemispeol on lõpp.
Issand Jumal on iseeneses vandunud, Issand, vägede Jumal, ütleb: Ma ei salli Jaakobi kõrkust, ma vihkan tema paleesid; ma loovutan linna ja kõik, kes selles on.
Ja kui siis ka kümme meest ühte kotta alles jääb, surevad needki.
Ja kui kellegi sugulane ja laibapõletaja ta võtab, et luid kojast välja viia, ja küsib siis sellelt, kes on koja kaugeimas nurgas: „Kas sinu juures on veel keegi?”, siis vastab see: „Ei ole.” Aga teine ütleb: „Tasa!” Sest Issanda nime ei tohi nimetada.
Sest vaata, Issand käsib ja suur koda lüüakse tükkideks ning väike koda kildudeks.
Kas hobused saavad joosta kaljul või küntakse seda härgadega, et te pöörate õiguse mürgiks ja õigluse vilja koirohuks,
teie, kes rõõmustate Lo-Debari pärast, kes ütlete: „Eks me ole oma jõuga võtnud enestele Karnaimi?”
Jah, vaata, ma lasen tõusta teie vastu, Iisraeli sugu, ühe rahva, ütleb Issand, vägede Jumal, ja nad suruvad teid Hamati teelahkmest Lagendikujõeni.