Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 52; Am 5:10-17; Hb 5:1-6
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 52Laulujuhatajale: Taaveti õpetuslaul, 
kui edomlane Doeg tuli ja teatas Saulile ning ütles: „Taavet on tulnud Ahimeleki kotta.” 
Mis sa kiitled kurjusest, sa vägivaldne mees? Jumala heldus püsib kogu päeva. 
Sa kavatsed kadu, su keel on nagu terav habemenuga, sa pettuse tegija. 
Sa armastad kurja rohkem kui head, rohkem valetada kui õigust rääkida. Sela. 
Sa armastad kõiksugu hukutavaid sõnu, petlikku keelt. 
Jumal kisub ka sinu igavesti maha; ta võtab su kinni ning rebib su välja su telgist ja kaotab su juureni ära elavate maalt. Sela. 
Õiged näevad seda ja kardavad; ja nad naeravad teda: 
„Ennäe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale; ta oli tugev oma nurjatuses.” 
Mina aga olen nagu haljas õlipuu Jumala kojas, ma loodan Jumala helduse peale ikka ja igavesti. 
Ma tänan sind igavesti, et sa nõnda oled teinud, ja ootan su nime, sest su nimi on hea su vagade jaoks. 
Aamos 5 Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. 
Et te tõstate viletsale renti ja võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda: kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid, ei ela neis teie, kuigi te istutate toredaid viinamägesid, ei joo nende veini teie. 
Sest ma tean, et teie üleastumisi on palju ja teie patud on suured: te kiusate taga õiget, võtate altkäemaksu ja tõukate vaesed väravas kõrvale. 
Sellepärast vaikib mõistlik niisugusel ajal, sest see on kuri aeg. 
Otsige head, aga mitte kurja, et te jääksite elama! Siis on teiega Issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete. 
Vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus; vahest Issand, vägede Jumal, annab siiski armu Joosepi jäägile! 
Seepärast ütleb Issand, vägede Jumal, nõnda: Kõigil turgudel on kaebus ja kõigil tänavail öeldakse: „Häda, häda!” Põllumehi kutsutakse leinama ja nutulaulu oskajaid kaebusele. 
Ja kõigil viinamägedel on kurtmine, sest mina lähen teie hulgast läbi, ütleb Issand. 
Heebrealaste 5Iga ülempreester, kes võetakse inimeste hulgast, seatakse inimeste asemel läbi käima Jumalaga, et ta tooks ande ja ohvreid pattude eest. 
Ta suudab mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid, kuna ta isegi on nõrkusest piiratud. 
Ja selle nõrkuse tõttu peab ta niisamuti nagu rahva, nõnda ka iseenese eest ohverdama pattude pärast. 
Ja keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi. 
Nõnda ei ole ka Kristus austanud ennast ise ülempreestriks saamisega, vaid see, kes talle on ütelnud: „Sina oled mu Poeg, täna ma sünnitasin sinu.” 
Nõnda ta ütleb ka teises kohas: „Sina oled igavesti preester Melkisedeki korra järgi.”