Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 51,14;Jd 2:1-2;Jh 19,1-7; 2Jh 7-13
(23 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 51 Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind! 
Johannese 19Nüüd võttis Pilaatus Jeesuse ja laskis teda piitsutada. 
Ja sõdurid punusid kibuvitstest pärja ning panid selle talle pähe ja purpurmantli selga 
ning tulid tema juurde ja ütlesid: „Tervist, juutide kuningas!” ja andsid talle kõrvakiile. 
Ja Pilaatus läks taas välja ja ütles neile: „Vaata, ma toon ta teile välja, et te saaksite aru: mina ei leia temal mingit süüd.” 
Siis tuli Jeesus välja, kandes kibuvitsapärga ja purpurmantlit. Ja Pilaatus ütles neile: „Ennäe inimest!” 
Kui nüüd ülempreestrid ja sulased teda nägid, hüüdsid nad: „Löö risti! Löö risti!” Pilaatus ütles neile: „Võtke teie ta ja lööge ise risti, sest mina ei leia temal süüd!” 
Juudid vastasid talle: „Meil on Seadus, ja Seaduse järgi peab ta surema, sest ta on tõstnud ennast Jumala Pojaks.” 
2. Johannese 1Vanem - valitud emandale + Vanem on koguduse eakama ja lugupeetavama juhi aunimetus. 'Valitud emand' tähendab kristlikku kogudust, kellele kiri on suunatud.   ja tema lastele, keda ma armastan tões, ja mitte üksi mina, vaid kõik, kes on tunnetanud tõde, 
tõe tõttu, mis püsib meis ja jääb meiega igavesti: 
Olgu meiega arm, halastus, rahu Jumalalt Isalt ja Jeesuselt Kristuselt, Isa Pojalt, tões ja armastuses! 
Rõõmustasin väga, et leidsin sinu laste seast neid, kes käivad tões, nii nagu me oleme Isa käest saanud käsu. 
Ja nüüd ma palun sind, emand, mitte kui uut käsku sulle kirjutades, vaid seda, mis meil on olnud algusest, et me peame üksteist armastama. 
Ja see ongi armastus, et me käime tema käskude järgi. See ongi käsk, nii nagu te olete kuulnud algusest, et te käiksite selles. 
Jah, maailma on läinud välja palju eksitajaid. Kes ei tunnista Jeesust Kristust lihasse tulnuna, seesama ongi eksitaja ja antikristus. 
Pange tähele iseennast, et te ei kaotaks seda, millega me oleme vaeva näinud, vaid et te saaksite kätte täie palga. 
Ühelgi, kes astub üle Kristuse õpetusest ega püsi selles, ei ole Jumalat. Kes püsib Kristuse õpetuses, sellel on nii Isa kui ka Poeg. 
Kui keegi tuleb teie juurde ega too seda õpetust, ärge võtke teda oma majja ja ärge öelge talle: „Tere tulemast!” 
Sest kes talle ütleb: „Tere tulemast!”, saab osalejaks ta kurjades tegudes. 
Mul oleks teile palju kirjutada, aga ma ei taha seda teha paberil ja tindiga, vaid loodan ise tulla teie juurde ja rääkida silmast silma, et meie rõõm oleks täielik. 
Sind tervitavad su valitud õe lapsed! 
Juuda 1Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend - Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile: 
Halastust teile ning rahu ja armastust saagu rohkesti!