Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Ps 48; 4Ms 24:1-14; Lk 1:26-38
(42 vastet, leht 2 2-st)
Psalm 48 Siioni mägi rõõmutseb, Juuda tütred ilutsevad su kohtuotsuste tõttu. 
Kõndige ümber Siioni ning tehke tiir ta ümber, lugege ära ta tornid! 
Pange hästi tähele ta kindlustust; kõndige läbi ta kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevasele põlvele! 
Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti, tema juhatab meid surmast üle. 
Luuka 1Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, 
neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. 
Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” 
Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. 
Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! 
Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. 
Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. 
Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” 
Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” 
Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. 
Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, 
sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.” 
Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.